** Odporúčaná metóda merania merateľných plôch **

Toto odporúčanie definuje pojmy a koncepcie potrebné na meranie prenajímateľných priestorov; triedi rôzne oblasti do rôznych prenajímateľných kategórií; vysvetľuje princípy vymedzenia oblasti; a na základe vyššie uvedeného navrhuje metódu analýzy a výpočtu prenajímateľných plôch. Zavádza tiež koncept pomeru hodnoty nájmu. Metóda výpočtu sa odporúča na použitie v prípade budov s viacerými pracoviskami, aj keď sa môže použiť aj na nehnuteľnosti s jedným nájomcom.

Cookie settings icon

Your choice regarding cookies on this site

We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.

This site uses cookies to store information on your computer.

Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.


Necessary Cookies

Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.