Pôvodný objekt, pochádzajúci z 80-tych rokov 20. storočia, už pred rekonštrukciou pôsobil veľmi zastaraným dojmom a nedokázal konkurovať modernejším hotelovým zariadeniam. V dôsledku úpadku športu na Pasienkoch neslúžil naplno ani športovcom. Haly v jeho dotyku boli zastarané a celý priestor nezodpovedal potenciálu, ktorý táto lokalita napriek všetkému má. To si očividne uvedomoval aj majiteľ budovy, športový podnikateľ Ladislav Asványi. Dom športu odkúpil v roku 2015.

Odvtedy sa začala postupne rysovať vízia budúceho využitia Domu športu aj jeho bezprostredného okolia. V roku 2018 bola predstavená nová podoba budovy, ktorá rátala s kompletnou rekonštrukciou objektu a prístavbou novej športovej haly. Kancelárie mali byť na ploche viac ako 5-tisíc metrov štvorcových a slúžiť mali predovšetkým slovenským športovým zväzom. Naplánovaný bol aj nový veľkorysý vstup s recepciou, kaviareň, športový obchod a v bývalej kongresovej miestnosti malo vzniknúť Múzeum slovenského športu.

V druhom krídle budovy bol naplánovaný vznik 47 apartmánov, ktoré mali podľa investora pôvodne slúžiť športovcom a trénerom – v praxi si tu však apartmán, štúdio alebo byt mohol kúpiť ktokoľvek. V tejto chvíli je už aj veľká väčšina jednotiek vypredaná, nepredané (rezervované) sú len posledné dve. Umiestnené sú v terasovej časti komplexu, niektoré jednotky tak disponujú aj pomerne veľkorysými terasami.

Napokon, v zadnej časti komplexu mala byť umiestnená dvojpodlažná športová hala jednoduchého kubického tvaru, zložená z dvoch kvádrov. Vyšší objem slúži hracej ploche a hľadisku. Samotná hracia plocha je tvorená z dvoch ihrísk s rozmermi 40 krát 20 metrov. Nižší objem slúži vstupným priestorom a zázemiu pre športovcov. Umiestnená tu je vstupná hala s recepciou, kanceláriou, zázemie pre hráčov a trénerov (šatne, ošetrovňa) a hygienické zariadenia pre návštevníkov. Druhé podlažie obsahuje vstupný priestor s klubovňou a prístup na pevnú tribúnu pre 234 divákov. Sú tu však aj teleskopické tribúny, ktoré zväčšujú celkovú kapacitu na 954 divákov.

 

 

 

Zdroj:// YIMBA