Ktoré administratívne budovy patría do kategórie A?

Administratívne budovy kategórie A sú tie, ktoré spľňajú nižšie vypísané požiadavky. Existujú také označenia A+ alebo AA, ktoré značia ešte vyššiu úroveň, ako kategória A. Jedná sa predovšetkým o veľmi moderné, certifikované zelené administratívne budovy, ktoré sa nachádzajú v atraktívnych lokalitách. Nutné požiadavky: Moderná kabeláž Zvýšená podlaha/ Závesný strop Moderný systém klimatizácie Bezpečné, zastrešené parkovanie Parkovacie miesta/m2: v meste – 1:100; v centre – 1:75; mimo centra a na periférii – 1:50 Prvotriedne realizácie Facility management na úrovni Nonstop recepcia a ostraha Minimálne 1000m2 kancelárskej plochy k nájmu Rôzne požiadavky: /aspoň 6 je potreba/ Rýchle, moderné výťahy Svetlá výška kancelárií aspoň 2,65m Prestížny/ kvalitný priestor recepcie Možnost vytváraní flexibilních kancelárií Staviteľské plány najvyššej kvality Služby v budove alebo v blízkom okolí Neprerušiteľná dodávka energie alebo dva prívody Okná s dvojitými tabulkami s reflexným alebo zatemneným sklom Reštaurácia

Sklady kategórie B

Relatívne nové alebo rekonštruované budovy najčastejšie s viacerými miestnosťami . Predpisy určujú výšku stropu, potreba rámp pre vykládku, používanie automatických brán a zdvíhacích zariadení, využívanie moderných protipožiarnzch systémov , a prítomnosti ďalších vedľajších zariadení . - Novopostavené alebo zrekonštruované prízemné alebo viacposchodovél skladovacie budovy , podľa možností s obdĺžnikovým tvarom . - Vhodné nákladné výťahy s užitočným zaťažením viac ako 3 tony ( aspoň 1/2000m2 ) pre viacposchodové budovy. - Výška nad 6m - Podlaha je asfalt, alebo betón bez povlaku - Kúrenie - Protipožiarny- a automatický hasiaci systém - Nakladacie doky - Parkovanie pre ťažké nákladné vozidlá - Oblasti pre nákladné automobily - Oplotené , strážené plochy - Komunikačný systém - Alarm a monitorovací systém - Sociálnei zariadenia - Systém ventilácie ( voliteľne ) - Kancelárske priestory ( voliteľné ) - Kontrolný personálny systém (voliteľné) - Nezávislé napájanie a kúrenie ( voliteľne ) - Železničná sieť . ( Voliteľné ) "

Ktoré administratívne budovy patria do kategórie B?

Administratívne budovy kategorie B sú tie, ktoré spľňajú nižššie vypísané požiadavky. Nutné požiadavky: Administratívne budovy ktoré nespľňajú jeden z exkluzívnych požiadavkov budov kategórie „A“: / Moderná kabeláž, systém klimatizácie, zastrešené parkovanie, kvalitná realizácia facility management na úrovni, nonstop recepcia a ostraha/ Minimálne 750m2 kancelárskej plochy k nájmu Rôzne požiadavky: Administratívne budovy ktoré nespľňajú min 6 rôzných požiadavkov kategorie „A“ Výťah(y) Prvotriedna realizácia Okná s dvojitými tabulkami Recepcie Kantýna

Sklady kategórie c

Budovy , ktoré pôvodne neslúžili pre účely skladovania ( bývalej továrne , dopravné spoločnosti alebo rôzne hangáre ) alebo továrne , ktoré boli postavené v minulom storočí . Všeobecne platí, že tieto stavby majú vykurovacie systémy a rampy potrebné pre nakládku . Potrebujú veľké investície pre posunutie sa do vyššej kategórie, pretože potrebujú vymeniť staré zariadenia, je potrebné vybudovať bezpečnostný systém , náhradné brány a v neposlednom rade vybudovať nevyhnutné cesty , parkovacie plochy tak zamestnancom, ako aj pre ťažké nákladné vozidlá . - Priemyselná budova alebo vykurovaný sklad - Výška stropu vyššia ako 4 m - Podlaha - asfalt, alebo betón bez povlaku - Výťahy vo viacpodlažných budovách (voliteľné) - Brány (voliteľné) - Parkovanie a nakladacia plocha pre ťažké nákladné vozidlá (voliteľné) - Systém ventilácie (voliteľne) - Vykurovací systém (voliteľné) - Kancelárske priestory (voliteľné) - Telekomunikačný systém (voliteľné) - Alarm a monitorovací systém (voliteľné) - Nakladacie doky (voliteľné) - Oplotené, strážené plochy (voliteľné) - Železničná sieť. (voliteľné) - Sociálne zariadenia (voliteľné)

Ktoré administratívne budovy patria do kategorie C?

Do kategorie C patria administratívne budovy, ktoré nespľňajú požiadavky kategorií A a B.

Pojem skladu

Skladovanie sa riadi popri dispozičných činností a manipulácie s tovarom medzi hlavné logistické funkcie. V súčasnej dobe sa ukázalo , že hoci jedným z hlavných cieľov logistických inovácií je znížiť skladové zásoby, systémy skladovania aj naďalej zohrávajú dôležitú úlohu v dodávateľských logistických reťazcoch. V skladoch zabezpečujú nakládky a vykládky tovarov, ich triedenie, prípravu objednávok, skladovú evidenciu a príprava účtovných uzávierok pomocou počítačových systémov a čiarových kódov. Sklady hrajú dôležitú úlohu v logistických procesoch. V praxi rozlišujeme ukladanie tovaru v skladových objektoch, sýpkach a kontajneroch. V skladových budovách ( tradičné sklady, haly alebo vysoké sklady ) predovšetkým kusový tovar , niekedy aj tovar sypaný. Zo špecifík tovaru sú dôležité tvar, veľkosť, objem a iné špeciálne vlastnosti ( citlivé na vlhkosť, teplo, vysoko horľavé, krehké atď ). Sklady môžeme triediť aj podľa druhov hospodárstva ( priemysel , poľnohospodárstvo , obchod a doprava ) , podľa ich úlohy vo výrobnom procese ( suroviny, pomocné materiály, polotovary a hotové výrobky ) a tiež podľa roly priestorového procesu alokácie ( spotrebiteľské tovary, obchodno výrobné zariadenia, kupujúci, vedľjšie produkty, prepravné, špedíčné, centrálne a regionálne zásobovacie a distribučné sklady. ) Podľa špecifickosti zmeny zásob možno rozlíšiť : 1,Rovnaké druhy tovarov sa menia vo veľkých množstvách ( napr. hotové výrobky ) . Vyznačujú sa jednoduchými operáciami a pomerne ľahko sa dajú zmechanizovať. 2, Prichádza relatívne veľké množstvo tovaru málo druhov a odchádza v menších množstvách ( napr. maloobchodné sklady ). Prichádzajúce položky sa členia na menšie celky podľa potreby distribúcií, je potrebný čiastočný komisionálny predaj. 3,Prichádza veľa druhov tovaru v malých a odchádza vo väčších množstvách ( napr. náhradné diely, tkaniny ). Vyznačujú sa : vnútorné operácie sú náročné na pracovnú silu , a zvyčajne vyžadujú veľké investície z hľadiska mechanizáci, využitie priestoru je relatívne malé . 4, Odchádzajúce položky sa po určitom čase vrátia ( napr. sklady náradí ) . Sú vybavené : malé priestory, nízka úroveň mechanizácie. 5, Odchádzajúce položky sa po určitom čase vrátia vylepšené ( medzisklady ) . Sú vybavené : malé priestory, vysoká úroveň automatizácie.

Priemyselné nehnuteľnosti LEED

Pôvodne na získať klasifikáciu LEED mohli len projekty kancelárií build-to –suit, nakoľko priemyselné projekty, z ktorých veľa je špekulatívnych, nevyhovovali tvrdým kritériám certifikácií. Dnes už developéri majú hodnotný systém pomocou prístupu k USGBC, aby mohli získať tento vysoko hodnotený status. Klasifikačný program LEED má 69 bodov, zakladá sa na 4 rôznych bodoch overenia. Systém vyhodnocuje lokalitu, používanie vody, energie, materiálov, kvalitu vnútorného prostredia, procesy inovácie a projekcie a regionálne podmienky. Úrovne klasifikácie sú nasledovné: LEED Certified (26-32 bodov), LEED Certified Silver (33-38 bodov), LEED Certified Gold (39-51 bodov), és LEED Certified Platinum (52-69 bodov). Klasifikačný systém je významný pre developérov, nakoľko ukladá dôležitú úlohu na mechanizácie, ako napr. Chladenie, kúrenie, vetranie.

Čo je to "Zelená kancelária"?

Zelená budova je administratívna budova, ktorá získala certifikáciu v národnom či medzinárodnom nezávislom certifikačnom systéme, napríklad certifikát EU GreenBulding alebo certifikát LEED. Zelené budovy sú ekologicky udržitelné budovy, ktoré vo fáze plánovania, výstavby ani prevádzky nemajú negatívny dopad na ľudské zdravie ani životné prostredie.

Cookie settings icon

Your choice regarding cookies on this site

We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.

This site uses cookies to store information on your computer.

Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.


Necessary Cookies

Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.