CEE Tenant Advisors je tím profesionálov v oblasti komerčných nehnuteľností, ktorí majú odborné znalosti v celej strednej a východnej Európe - každý poradca má mnohoročné skúsenosti v poradenstve s nehnuteľnosťami vo svojej domovskej krajine.

Radi sa považujú za malú, ale dokonale sformovanú skupinu špecialistov, ktorej ide o záujmy nájomcov, snaží sa porozumieť, kvalifikovať a definovať spolu s nájomcami ich budúce priestorové potreby.

 

Spoločnosť sa zaoberá tromi dôležitými piliermi prenájmu kancelárskych priestorov:

• Renegociácia nájomnej zmluvy

• Relokácia priestorov

• Dizajn interiéru

 

 Renegociácia nájomnej zmluvy:

"Dobrá renegociácia môže byť ťažšia ako samotné presťahovanie. Opätovné vyjednanie prenájmu nie je len otázkou finančných podmienok, ale veľmi často tiež opätovným zadefinovaním nájomných podmienok. Nájomcovia by mali mať na pamäti zmluvné záväzky, ktoré majú priamy vplyv na náklady spojené s nájom, ako sú napríklad náklady na uvedenie priestorov do pôvodného stavu, ktoré zástupcovia nájomcov v priebehu renegociácie častokrát vylučujú." - hovorí Emmanuel Gluntz, poradca nájomcov pre strednú a východnú Európu v Českej republike

 

Relokácia priestorov:

"Uistite sa, že sú vaše kancelárie pre vás vhodné. Mnoho spoločností má pocit, že presne vedia, aké sú ich potreby na kancelárske priestory, ale nakoniec svoje rozhodnutie ľutujú skôr, než vyprší doba nájmu. "Nevieš, čo nevieš." Starostlivým posúdením vašich potrieb vám poradca nájomcu môže pomôcť uistiť sa, aby ste mali jasnú predstavu o tom, čo bude pre vašich zamestnancov fungovať najlepšie, pokiaľ ide o výmeru, lokalitu, usporiadanie priestoru a ďalšie." - hovorí Marcin Szlęzak, poradca nájomcov pre strednú a východnú Európu v Poľsku

 

Dizajn interiéru:

"Plne sa sústredíme na potreby a pohodlie nájomcu. Aj keď si ľudia uvedomujú dôležitosť interiérového dizajnu v ich domovoch alebo obchodných prevádzkach, v kanceláriách je často prehliadaný. Pracovné prostredie, recepcia a zasadacie miestnosti by mali byť viac než len súčet stolov a stoličiek. Dizajnové riešenie kancelárií môže významne ovplyvniť vaše podnikanie. Vzhľad priestorov vypovedá veľa o vašej spoločnosti a hodnote, ktorú dáva klientom i zamestnancom. Vplyv na každého je rovnako dôležitý. Dizajn kancelárií sa zameriava na vytvorenie pracovného priestoru, ktorý inšpiruje zamestnancov, aby boli kreatívni, produktívni a sústredení. Rovnako poskytuje nový pohľad na toľko potrebné rekreačné a sociálne priestory. Výsledok zvyšuje zapojenie a produktivitu zamestnancov. "- hovorí Timi Kovačević, poradca nájomcov pre strednú a východnú Európu v Chorvátsku

 

Či už hľadáte nové kancelárie, prejednávate nájomnú zmluvu kvôli pandémii, alebo jednoducho meníte svoj súčasný priestor na flexibilnejší - CEE Tenant Advisors vám tieto tri kroky uľahčia.

Ďalšie informácie nájdete na www.cee-tenant-advisors.com