Podľa developera, na svete sa nenachádza ani dvojciferný počet uhlíkovo neutrálnych administratívnych budov v systéme LEED. Corwin hodlá v dohľadnej dobe pridať do tohto zoznamu dva objekty – administratívnu časť Blumentalu, dokončenú v rokoch 2017 (prvá etapa) a 2018 (druhá etapa) a kancelársku budovu Einpark Offices, dokončenú v roku 2020. V prípade druhého projektu sa Corwin chváli, že ide o najekologickejšie kancelárie na Slovensku. Budova disponuje certifikátom LEED Platinum.

V tomto smere plánuje pokračovať a uhlíkovo neutrálna má byť aj pripravovaná štvrť Palma – údajne najzelenšia štvrť na Slovensku. Investor zdôrazňuje, že vysokú ekologickú úroveň možno dosiahnuť len pri skutočnom dôraze na udržateľnosť. „Predovšetkým je nevyhnutné myslieť na tento cieľ už pri projektovaní a výstavbe,“ hovorí Erik Fusík, manažér rozvoja projektov spoločnosti Corwin. „Aj preto sa snažíme, aby sme čo najviac využívali recyklované a lokálne materiály, aby naše budovy boli v maximálnej miere energeticky efektívne, získavali teplo a chlad pomocou tepelných čerpadiel či pokrývku ich striech a celého okolia tvorili rastliny. Je to celý komplex opatrení, ktoré v konečnom dôsledku minimalizujú nároky projektu na spotrebu energií.“

 

 

V Palme chce preto developer prísť v slovenskom kontexte s novinkou – niektoré z kancelárskych budov majú byť postavené z dreva. Investor pripomína, že niektoré z jeho plánov nie sú v súlade so slovenskými zastaranými normami. Napriek tomu tvrdí, že sa tejto myšlienky nechce vzdať a pokračuje v jej rozvíjaní.

Corwin dodáva, že uhlíkovo neutrálna budova neznamená, že sa prevádzka budov zaobíde bez určitého objemu CO2 vypusteného do ovzdušia. „Uhlíková stopa sa počíta na základe množstva spotrebovanej elektriny a palív počas jedného kalendárneho roka,“ vysvetľuje Samuel Sůra, CEO certifikačnej spoločnosti SALVIS. „Na kWh každého energonosiča existuje hodnota vyjadrená v gramoch CO2. Sleduje sa dokonca aj stopa, ktorú zanechávajú používatelia budovy pri príchode a odchode z práce. Výsledný súčet prevádzkového uhlíka a uhlíka viazaného na transport dáva celkovú CO2 stopu budovy. Tá sa kompenzuje pomocou zakúpenia tzv. uhlíkových kreditov.“

Uhlíkové kredity vznikajú investíciami do projektov a technológií, ktoré znižujú či pohlcujú objem produkovaného oxidu uhličitého, teda do obnoviteľných zdrojov energií či výsadby lesov. Hodnotenie sa opakuje každý rok. Developer upozorňuje, že jeho výsledok dokážu ovplyvniť aj nájomcovia, napríklad využívaním alternatívnych foriem dopravy. Preto pripomína, že sa snaží vytvárať podmienky pre ich aktívne využívanie.

„Oba existujúce projekty, ako aj avizovaná Palma, majú vynikajúce napojenie na MHD, dá sa do nich dostať jednoducho aj peši. K dispozícii sú i nabíjačky pre elektrovozidlá či priestory nielen na bezpečné odstavenie bicyklov, ale aj sprchy a šatne pre cyklistov,“ popisuje výhody E. Fusík. Podobné zásady plánuje aplikovať aj v Ľubľane, kde má naplánované ďalšie projekty – aktuálne napríklad administratívny komplex Vilharia od škandinávskeho štúdia Schmidt Hammer Lassen Architects. Na konci celého procesu majú byť medzi uhlíkovo neutrálne zaradené všetky kancelárske nehnuteľnosti z portfólia Corwinu.

Pre slovenskú firmu je to veľké predsavzatie, ktoré by z nej malo spraviť lídra v zelených riešeniach nielen na Slovensku, ale aj vo svete. „Aj keď existuje množstvo firiem, ktoré sa chcú v najbližších dekádach postupne posúvať k uhlíkovej neutralite, Corwin by bol prvým developerom na svete s kompletným LEED Zero uhlíkovo neutrálnym portfóliom,“ hodnotí Samuel Sůra. Ostáva tak len veriť, že bude investor v tomto smere úspešný.