Zlom prišiel až o desaťročie neskôr – na konci roka 2022 predložila firma nový zámer pod názvom Polyfunkčný objekt JGA na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Immocap tak zvolil prijateľnejšiu alternatívu, dnes by už nemalo vybudovanie parkovacieho domu na tomto mieste význam. Platí tu parkovacia politika a závislosť na automobiloch zase znižuje zavedená mestská hromadná doprava, ktorá je obslúžená kvalitne. 

 

Jeden z prvých vizuálov polyfunkčného domu, ktorý mal nahradiť v minulosti plánovaný parkovací dom

Jeden z prvých vizuálov polyfunkčného domu, ktorý mal nahradiť v minulosti plánovaný parkovací dom. | Zdroj: Immocap / EIA

V júni roku 2023 už získal projekt právoplatné stanovisko v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie. Okresný úrad rozhodol, že sa nebude posudzovať a teda prešiel EIA.

Projekt z pera kvalitného ateliéru

Verejnosť v tomto čase ešte nepoznala konkrétnu podobu projektu, ale len situácie, skice a meno architektonického ateliéru – Čechvala Architects. Kancelária je na scéne od roku 2009 a v portfóliu má viacero solídnych realizácii či zámerov. Medzi ne patrí napríklad návrh výstavby športovej LBG Arény v Rači, za ktorou stál hokejista Ľubomír Višňovský, ale aj elegantnú rekonštrukciu na Kozej 16 v srdci historického centra či výstavbu novej centrály Západoslovenskej energetiky v downtowne.

Všetko tak nasvedčovalo tomu, že tu môže pribudnúť vhodný dom primerane reagujúci na okolitú zástavbu. A to sa aj stalo – skúsená kancelária navrhla objekt so šiestimi nadzemnými podlažiami a dvomi podzemnými, pričom celú stavbu architekti vizuálne rozčlenili na dve samostatné hmoty. Týmto zásahom nový projekt rešpektoval pôvodné riešenie navrhovaného parkovacieho domu a dve fasády rovnako reflektovali výškové predelenie objektu v osi stavby.