V pripravovanom polyfunkčnom komplexe Zátišie v bratislavskom Novom Meste chce developer Atrios real estate v prvej etape postaviť ako dominantný objekt administratívnu vežu na rohu Vajnorskej a budúceho predĺženia Tomášikovej ulice. Na ňu nadväzuje menší administratívny objekt a územie od železnice uzavrie budova hotela.

„Lokalitu neskôr dotvorí ďalší projekt. Pracovne ho nazývame ako druhá etapa a jeho základnú koncepciu sme načrtli v minulosti. Budú to dva objekty, ktoré tvarom nadväzujú na plánované námestie. Urbanizmus funguje ako celok,“ povedal pre ASB Matej Jelínek, partner v spoločnosti Atrios real estate.

Vizualizácia polyfunkčný komplex Zátišie

Vizualizácia polyfunkčný komplex Zátišie | Zdroj: Atrios

Hlavným architektom projektu je Pavol Čechvala z ateliéru a3architekti, ktorý má v portfóliu napríklad administratívnu časť projektu Bory, nákupné centrum v Poprade, apartmánové projekty v Bratislave a ďalšie.

Na oficiálnej stránke projektu sa vyjadril, že chce vytvoriť príjemné miesto na prácu a život, ako aj  reprezentatívne hotelové priestory. Cieľom je dať ľuďom ich malé centrum, lokálne mestské námestie.

Pracujú na stavebnom povolení

Developer informoval, že má na polyfunkčný projekt právoplatné územné rozhodnutie, pracuje na dokumentácii pre stavebné povolenie a zároveň požiadal bratislavský magistrát o záväzné stanovisko k umiestneniu bytov v rámci projektu v zmysle možností územného plánu mesta.

Územné rozhodnutie je vydané na cca 15-tisíc m2 prenajímateľnej plochy kancelárií a hotel so 190 izbami. Výstavbu plánuje začiatkom roka 2023 a jej dokončenie v priebehu roka 2025.

Vizualizácia polyfunkčný komplex Zátišie

Vizualizácia polyfunkčný komplex Zátišie | Zdroj: Atrios

V súvislosti s areálmi v Zátiší Jelínek uviedol, že ani jeden nie je na pohľad v dobrom stave. V rámci prirodzeného rozvoja sa tu žiada nová výstavba, ktorá doplní štruktúru a potreby mesta a jeho obyvateľov v súlade so súčasnými sociálnymi a ekonomickými požiadavkami.

Aj v zmysle územného plánu mesta je táto funkčná plocha určená na rozvoj, takže potrebu transformácie územia videlo mesto aj odborníci už v minulosti.

Búracie práce v bratislavskom Zátiší nezačali. Keď koncom minulého roka developer prevzal areál od pôvodného vlastníka, fungovalo v ňom približne 20 nájomcov, ktorí tam majú svoje podnikanie, kancelárske či skladové priestory.

Vizualizácia polyfunkčný komplex Zátišie

Vizualizácia polyfunkčný komplex Zátišie | Zdroj: Atrios

„Rozhodli sme sa, že pokým sa bude dať, umožníme im pokračovať v priestoroch, na ktoré sú zvyknutí, a dali sme im tak extra čas na vyriešenie nových priestorov,“ opísal stav v lokalite zástupca developera s tým, že vzhľadom na stupeň projektovej dokumentácie v súčasnosti predpokladané náklady na výstavbu majú výšku približne 40 miliónov eur bez DPH. Je to však bez ostatných nákladov na služby, pozemok, financovanie a najmä vynútené investície, ktoré tvoria významnú časť celkovej investície.

Byty po zmene územného plánu

Budovy v novom Zátiší sú hmotovo-priestorovým pokračovaním blokovej zástavby, ktorá je typická pre mestskú časť Nové Mesto od Trnavského mýta až po Ľudovú štvrť. Developer nechcel vytvoriť úplne uzavretý blok, hoci tvar pozemku a jeho veľkosť to umožňovali.

„Aktuálne je komplex koncipovaný ako administratívny s funkciou hotela, ale keďže v tejto lokalite vnímame nedostatok bytov a záujem o bývanie, sme pripravení projekt upraviť v prípade úspešnej zmeny územného plánu,“ avizoval Jelínek.

Budúci hotel pripravili a povolili na mieru pre konkrétneho koncového investora s medzinárodným operátorom hotelovej siete. Výber operátora nemusí byť definitívny v súvislosti s meniacou sa situáciou na trhu. Ten stále ovplyvňuje pandémia a je predpoklad, že to budú aj udalosti, ktoré sa aktuálne dejú za ukrajinskými hranicami.

Do tejto časti hlavného mesta chce Atrios real estate priniesť dobre dostupné verejné priestory, najmä menšie námestie, kde si návštevník dá kávu alebo obed na terase a bude mať pocit, že je v centre mesta a pritom mu bude stačiť prejsť ulicu či dve od domu pešo.

Vizualizácia polyfunkčný komplex Zátišie

Vizualizácia polyfunkčný komplex Zátišie | Zdroj: Atrios

Vnútroblok so stromami a zeleňou

Vo vnútrobloku, ktorý je ohraničený objektom hotela a neskôr druhou etapou, je plocha s rozlohou približne 2 500 m2. Je síce na podzemných garážach, ale tvorí ju prevažne plocha so substrátom, kde je možné sadiť stromy, kríky či dažďové záhrady s rôznorodým druhovým zložením. Developer plánuje využiť dažďovú vodu na polievanie.