Za posledných 20 rokov prebehla digitalizácia, ktorá zásadným spôsobom vplýva na náš každodenný súkromný aj pracovný život, ale aj chod firiem a inštitúcií. Neexistovali mnohé výdobytky moderných technológií, ktoré dnes považujeme za samozrejmosť. Širokodostupný mobilný internet, smartfóny, či nástroje na prácu na diaľku, využívajúce virtualizované cloud úložiská, to všetko sa stalo kritickou infraštruktúrou. Táto zmena nám v mnohých aspektoch pomohla zvládnuť COVID-19 a zabezpečila chod rôznych častí hospodárstva, školstva či zdravotníctva. Výrazne viac nakupujeme cez internet. Mobilné telefóny, tablety a notebooky sa stali integrálnou súčasťou našich životov. 5G bude najväčšou transformačnou platformou, ktorá umožní inováciu v rôznych častiach národného hospodárstva, ako je výroba, logistika, zdravotníctvo, školstvo, poľnohospodárstvo.

V minulosti obava, dnes nevyhnutnosť

Aj dnešné podnikanie je úplne iné. Situácia pred 20 rokmi vo firemnom prostredí ešte bytostne nestála na IT a internete. „Postupne prichádzali IT prvky do firemného prostredia, ale zamestnanci sa toho skôr báli, ako by to mali využívať. Rovnako neexistoval softvér, ktorý by to všetko spojil, neexistoval pojem cloud alebo online školenie. Dnes je to základom podnikania, bez toho sa nepohnete,“ tvrdí Ondrej Macko, šéfredaktor magazínu TOUCHIT. Podľa neho dnešné procesy bežia rýchlejšie, veci sú viac kontrolované a sledované.  Je to jednoducho iný svet, ktorému bolo treba sa prispôsobiť.

V minulosti bola rola operátora prioritne v poskytovaní pripojenia, prípadne prevádzkovaní kolokačného dátového centra, kde si zákazníci ukladali svoje servery. „Dnes pomáhame spoločnostiam v automatizácii mnohých interných procesov a zefektívneniu fungovania. Ako príklad uvediem riešenia mobile device management– nový zamestnanec spoločnosti, ktorá takéto riešenia využíva, má v priebehu niekoľkých minút od rozbalenia pracovného telefónu, automaticky pridelené všetky potrebné firemné prístupy, bezpečnostné politiky a pracovné nástroje,“ hovorí Štefan Rak, B2B segment manažér spoločnosti Orange Slovensko.

Taktiež sa zmenil spôsob hľadania a oslovovania potenciálnych zákazníkov, kde mobilní operátori hrajú výrazne väčšiu rolu ako v minulosti. Firmy majú dnes k dispozícii sofistikovanénástroje na SMS geomarketing či rozsiahle anonymizované big data analýzy správania obyvateľstva, ktoré im vedia pomôcť napríklad nájsť správne miesto pre otvorenie novej pobočky.

S rozmachom nových technológií a prechodom do online sveta prišli aj nové hrozby. Postupne začali výrazne rásť počty kybernetických útokov typu ransomware, ktoré cielia práve na digitálnu infraštruktúru zákazníka. „Aj v tomto smere teda ako operátor musíme vedieť zákazníkom pomôcť, čo sa nám zatiaľ úspešne darí, rozvíjaním nášho portfólia služieb Orange manažovanej bezpečnosti,“  pokračuje Štefan Rak.

„Za posledné obdobie digitalizácia zvýšila produktivitu a zrýchlila uvádzanie nových produktov a služieb. Myslíme si, že schopnosť využívať veľké množstvo dát, ktorými dnes firmy disponujú, môže ďalej skvalitniť ich služby a produkty. Ďalšou z výziev je hľadanie riešení, ako presadiť inovácie medzi firmami vrátane stredných a malých podnikov,“ konštatuje riaditeľ spoločnosti Ericsson Slovakia Zsolt Komzsík.

Všetko závisí od rýchlosti

V minulosti mali veľké firmy problém s komunikáciou a všetko prebiehalo len vtedy, keď sa ľudia stretli fyzicky. „Oveľa viac sa využívali telefóny na hlasovú komunikáciu, boli to však prevažne pevné linky a teda bolo potrebné byť na danom mieste v daný čas. Nedalo sa zavolať do auta, čo bolo dosť obmedzujúce. Výzvou pre veľké firmy tak bola koordinácia procesov, ale na druhej strane treba povedať, že ako ľudia sme si spôsob našli a fungovalo to,“ pokračuje Ondrej Macko. Dnes je to viac o tom, že zamestnanci v jednej firme v jednej lokalite sa možno fyzicky ani nikdy nestretli a poznajú sa skôr z obrazoviek Teamsov, Zoomu a podobne. Koordinácia je ľahšia, časť práce sa dá automatizovať ale stále je pri úspechu dôležitý ľudský faktor.

Internetové pripojenie bolo kedysi pomalé a nestabilné, firmy sa naň nemohli až tak spoliehať a veľké množstvo činností prebiehalo offline. Dnes je však všetko inak. Podľa nezávislých meraní má spoločnosť Orange najlepšiu 4G sieť na Slovensku, čo ocenili všetci zákazníci najmä počas pandémie, keď boli odkázaní zostať doma. „Sme radi že nezávislé merania potvrdzujú to, na čom dlhodobo pracujeme – poskytovať našim zákazníkom najlepšiu mobilnú sieť pre ich život a podnikanie,“ tvrdí Štefan Rak. 

Podľa neho spoločnosť Orange vidí potenciál rozvoja sieťových služieb v najbližších rokoch najmä v novej generácii mobilnej siete. V krátkodobom horizonte prinesú vyššie prenosové rýchlosti 5G siete napríklad možnosť pripájania domácností a biznisových priestorov na konektivitu s parametrami podobnými optickému pripojeniu, bez potreby fyzického vlákna.

V strednodobom horizonte niekoľkých rokov nám 5G prinesie úplne nové spôsoby využitia mobilnej siete. Prvým je URLLC , prinášajúce odozvu do jednej milisekundy, ktoré nájde využitie v automatizácii, ďalej AR/VR v telemedicíne a výrobe, či v rôznych autonómnych zariadeniach a umelej inteligencii, kde pri vyhodnocovaní dát a určení ďalších krokov rozhodujú okamihy.

„Druhá novinka bude MassiveIOT – schopnosť mobilnej siete udržiavať konektivitu s 500-násobne vyšším počtom zariadení na kilometer štvorcový, ako 4G,“ informuje o pokrokoch B2B segment manažér spoločnosti Orange Slovensko Vďaka tomu bude možné nie len efektívne zbierať a vyhodnocovať dáta z rôznych senzorov, ale najmä tieto zariadenia na diaľku ovládať, ale aj  dosiahnuť napríklad efektívnejšie riadenie dopravy v mestách, ktoré sa bude dynamicky prispôsobovať stavu na cestách. „V Orangei sme v aktívnom kontakte s biznis zákazníkmi z odvetví, ktoré budú z týchto funkcionalít priamo benefitovať, vďaka čomu vieme efektívne prioritizovať našu sieťovú stratégiu,“ ukončil Rak.

Ako sa zmenilo biznis prostredie za posledných dvadsať rokov?

Zdroj: Dreamstime

(Ne)bezpečné firemné dáta

 

Zamestnanci majú notebooky a mobily, ktoré sú plné firemných dát a berú si ich všade so sebou. Veľkú rolu preto zohráva manažment mobilných zariadení, ochrana dát, dostatočné IT kapacity, ale aj spomínané kvalitné pripojenie, ktoré prepája viaceré lokality a umožňuje plynulé fungovanie biznisu. Sú teda firemné zariadenia dobre zabezpečené voči únikom dát?

„Firemné dáta vo všeobecnosti nie sú zabezpečené dobre. Posilnila to aktuálna doba pandémie, kedy stále veľká časť ľudí robí  a bude robiť z domu. Inými slovami, citlivé podnikové dáta na smartfónoch a notebookoch sa dostali mimo zabezpečenej firemnej infraštruktúry a napríklad na slabšie zabezpečený internet,“ upozorňuje na nedostatky Ondrej Macko. Dodáva, že v tejto oblasti tak treba posilniť úlohu a rozhodovacie možnosti IT oddelení firiem, ktoré teraz musia mať viac právomoci na to, aby presadili, ako sa budú k firemným dátam zamestnanci správať, aj keď sú mimo miesta zamestnania. Jedným z možných riešení sú napríklad služby manažmentu mobilných zariadení, ktoré sú dobrým krokom k jednoduchej správe firemných mobilných zariadení a zabezpečeniu firemných údajov pri ich používaní.