Celková výmera

Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne 4 % budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 12 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 84 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (1,7 mil. m2).

Rozdelenie budov

ZELENÉ BUDOVY

Celkovo máme v Bratislave takmer 723 302 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o 36% celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, alebo 40 z 274 budov. Z certifikovanej ponuky má 60 % BREEAM, 2.5 % kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 37.5 % LEED. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding majú v Bratislave iba dve budovy – Twin City Tower a Pradiareň 1900. V prípade LEED Platinum ide o budovu Ein Park Offices.

TRANSAKCIE NA TRHU KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV (OFFICE TAKE-UP)

Nájomné transakcie dosiahli v druhom štvrťroku 2023 výmeru 51 684 m2, čo predstavuje 14%-tný nárast v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V medziročnom porovnaní objem prenajatých plôch stúpol o 85 %.

Najviac prírastkov tvorili renegociácie v objeme 45 % a pred-prenájmy, v objeme 27 %. Nové nájomné zmluvy predstavovali 21% a expanzie boli na úrovni 7%.

Prenájom

Dominoval objem transakcií v IT sektore o výmere 14 783 m2. Najväčšia uskutočnená transakcia bola vo Verejnom sektore, pričom išlo o pred-prenájom s celkovou výmerou 10 000 m2. Celkovo bolo zaznamenaných 12 transakcií s výmerou nad 1 000 m2. Väčšinu prenajatých priestorov v tomto kvartáli zaznamenal IT sektor (28,60 %), nasledoval Verejný sektor (23,61%) a Farmaceutický sektor (12,73 %).

Prenájom

 

VÝZNAMNÉ TRANSAKCIE ZA 2. ŠTVRŤROK 2023

Tabuľka

NEOBSADENOSŤ KANCELÁRSKYCH PRIESTOROV (OFFICE VACANCY)

Celková miera neobsadenosti v Bratislave zaznamenala pokles na súčasných 11,60 %. Najnižšiu neobsadenosť evidujeme na južnom nábreží (6,28%), nasleduje centrum mesta (8,36 %) a vnútorné mesto (9,24%). Na štvrtom mieste je CBD (13,73%) a na poslednom okrajová časť mesta (15,32%).
Neobsadenosť

NÁJOMNÉ (PRIME RENT)

Nájomné (prime rent) ostáva na úrovni 17,5 EUR/m2/mesiac.