„Aktuálne finišujeme s odstraňovaním pôvodných objektov a zároveň prebieha aj recyklácia odpadu z búrania. Na pozemku tiež prebiehajú prekládky inžinierskych sietí a čistenie územia,“ skonštatoval Blažečka.

Spoločnosť v súčasnosti disponuje vyjadrením hlavného mesta k investičnému zámeru, aktuálne pripravuje dokumentáciu pre územné konanie. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie ešte nebol ukončený. Termín začatia výstavby nového projektu si netrúfa odhadnúť. Do veľkej miery bude závisieť od dĺžky povoľovacích procesov a získania všetkých právoplatných povolení. „Máme jednoznačný záujem, aby bol projekt postavený čo najskôr,“ poznamenal Blažečka.

Softvérová firma získala pozemok v areáli bývalej vojenskej nemocnice neďaleko rekreačnej lokality Železná studienka v roku 2017. Kampus má byť prepojený aj s technicky zameranými vysokými školami. Projekt počíta tiež s verejnými priestormi.