Prieskum tiež ukázal, že vyše 80 percent malých firiem už otvorilo všetky pobočky. Pre porovnanie, pri veľkých firmách nad 10 000 zamestnancov pracoviská sprístupnila len jedna tretina z nich.

Rozdiely v odvetviach

Rozdiely spoločnosť badá aj v rámci jednotlivých odvetví. „Viac ako 70 % spoločností z oblasti biotechnológií (napríklad farmácia, mikrobiológia, virológia, genetika, biochémia a podobne) sprístupnilo svoje pracoviská úplne. Dôvod je jednoduchý: v týchto odvetviach je vykonávanie práce z domu náročné, ak nie nemožné pre špecifické podmienky,“ komentovala spoločnosť.

Avšak spoločnosti pôsobiace v iných odvetviach sa s úplným návratom ľudí do kancelárií neponáhľajú. Napríklad v bankovníctve tak urobilo 57 % firiem a iba 46 % firiem zo sektora technológií, médií a telekomunikácií (TMT).

„Návrat do kancelárií má svoje limity. Ukazuje sa ale, že firmy vynakladajú značné úsilie na to, aby mohli svoje kancelárske priestory znova sprístupniť. Väčšina plánuje opätovne zaľudniť kancelárie už v druhej polovici tohto roka,“ komentoval Richard Holberton zo spoločnosti.

Doplnil, že príchod zamestnancov do kancelárií však sprevádzajú opatrenia, napríklad nosenie rúšok a respirátorov, vizuálne pomôcky pre dodržiavania odstupu, obmedzenie návštev či rekonfigurácie dispozície kancelárie.

Kancelária hrá kľúčovú rolu

Väčšina firiem (60 percent) sa prikláňa k nejakej forme zmiešaného pracovného štýlu, pričom to prevláda pri veľkých spoločnostiach. Naopak, menšie firmy by chceli mať väčšinu svojich zamestnancov na plný úväzok v kancelárii. „Hybridný model práce preferuje 60 percent firiem pôsobiacich v bankovom a finančnom sektore, rovnako je to aj v odvetví TMT. Zo zrejmých dôvodov je hybridnej práci naklonených len 50 percent firiem z oblasti biotechnológií,“ spresnil Holberton.

Kancelárie budú podľa spoločnosti aj naďalej zohrávať kľúčovú úlohu a takmer 80 percent spoločností očakáva, že zamestnanci budú prácu vykonávať zväčša práve vo svojich kanceláriách, prípadne v rovnakom pomere z domu a kancelárie. Len zhruba 15 percent firiem plánuje úplný prechod na prácu na diaľku.

Tretina opýtaných spoločností zároveň očakáva, že v najbližších troch rokoch svoje priestory rozšíri. Medzi najväčších optimistov patria telekomunikačné spoločnosti. Až 60 percent z nich totiž plánuje rozširovať svoje kancelárske priestory. V segmente bankovníctva a financií plánuje z pohľadu pracovných priestorov expandovať takmer 30 percent firiem. Čo je potešiteľné, až 40 percent opýtaných spoločností zmeny neočakáva.