Veľké otvorené kancelárske priestory, ako aj uzatvorené kancelárie, sa čoraz viac prispôsobujú konkrétnym požiadavkám firiem. Je zrejmé, že charakter pracoviska výrazne ovplyvňuje efektivitu práce, psychickú pohodu a spokojnosť zamestnancov. Definícia ideálneho pracovného prostredia však neexistuje, keďže závisí od mnohých faktorov. Z pohľadu zamestnávateľa sa výber vhodných priestorov riadi predovšetkým pragmatickými atribútmi, ktorými sú napríklad lokalita, nájomné a prevádzkové náklady, počet zamestnancov a typ práce. Veľké spoločnosti často umiestňujú svoje tímy do rozsiahlych otvorených kancelárií, známych pod označením open space alebo open office. Okrem zníženia plochy potrebného priestoru tak chcú dosiahnuť vyššiu produktivitu aj vďaka flexibilnému a rýchlemu prenosu informácií a lepšej interakcii medzi zamestnancami a jednotlivými oddeleniami. Keďže otvorené kancelárie sa nachádzajú najmä v moderných administratívnych centrách, ľudia v nich pracujúci oceňujú tiež dostupnosť služieb a benefitov, ktoré konkrétna budova ponúka.

 

Napriek týmto pozitívam, množstvo ľudí pracujúcich v otvorených kanceláriách pociťuje veľa nevýhod a diskomfort spojený najmä s absenciou súkromia. Periférne vnímanie okolia a zvýšený hluk zapríčiňujú väčšiu chybovosť a narúšanie koncentrácie. Jednotná teplota v otvorenej kancelárii tiež nevyhovuje každému, v prípade väčších otvorených priestorov ide skôr o kompromis, ktorý plne vyhovuje len menšej časti osadenstva. Manažéri majú zamestnancov celý čas na očiach, čo je pre nich z hľadiska rýchlosti komunikácie, obmedzenia byrokracie a kontroly výhodné, zamestnanci sa však môžu neustále cítiť pod dohľadom. Práve pre spomenuté dôvody obohacujú v súčasnosti architekti open space priestory o rôzne odpočinkové zóny, kde si môžu pracujúci oddýchnuť a odreagovať sa.

 

Individuálny prístup

Pri výbere vhodných priestorov berú spoločnosti ohľad najmä na to, aby kancelárie splnili ich potreby a individuálne požiadavky v zmysle funkcie priestoru, typu práce, dispozičného riešenia a ergonomického vybavenia.

 

„V administratívnych centrách, akým je to naše, sú k dispozícii viaceré typy a rozmery priestorov. Väčšie spoločnosti spravidla využívajú aj open space kancelárie, ktoré sú navrhované na mieru so zreteľom na zameranie spoločnosti a komfort jej zamestnancov. Väčšinu problémov spojených s klimatizáciou, vetraním, alebo šírením chorôb v priestoroch eliminujú moderné technológie a architektonicko-materiálové riešenie budovy,“ uviedol lízingový riaditeľ BBC 1 Plus Radovan Mihálek.

 

Na atraktivite stále nestrácajú ani klasické kancelárie, ktoré ponúkajú väčšie súkromie, tichšie prostredie a možnosť individuálneho usporiadania pracovného priestoru. Využívajú ich najmä menšie firmy alebo spoločnosti, ktoré od zamestnancov vyžadujú sústredenie, kreativitu, duševnú prácu, alebo komunikáciu v tichom prostredí. Nevýhodou tohto riešenia je hlavne nižšia efektivita využitia priestorov.

 

Novým trendom v oblasti usporiadania kancelárskych priestorov sú takzvané hniezda. „Open space kancelárie sú vhodné pre množstvo kancelárskych prác, nie však pre všetky typy firiem. Viaceré z nich preto prijali koncepciu usporiadania priestoru do určitých hniezd so šesť až osem stolmi, ktoré sú od seba oddelené výraznými vizuálnymi aj akustickými bariérami. Často obsahujú viacero zón, kde si zamestnanci môžu oddýchnuť alebo sa venovať obľúbeným činnostiam,“ vysvetľuje Ján Matulník z Oddelenia architektúry a interiérového dizajnu spoločnosti CBRE Slovensko.

 

 

CBRE Slovensko