Projekt Nesto, je popri príprave ambiciózneho projektu Vydrica v historickom centre Bratislavy naším najväčším projektom. Kým výstavba južnej časti, ktorá tvorí asi pätinu územia, sa už začala, podoba severnej časti a jej pripojenie k južnej časti sú predmetom medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže. Účasť v prvom kole nám potvrdilo 7 skúsených európskych tímov. Budúca podoba pre Nesto Sever tak môže okrem Slovenska vzniknúť aj vo Francúzsku, Dánsku, Rakúsku  Švajčiarsku.

„Ide o prvú našu medzinárodnú súťaž takéhoto charakteru a rozsahu. Ateliéry, ktoré sme do nej pozvali sú etablované, no zároveň progresívne. Ich výber sme podmienili urbanistickou kvalitou ich referencií, ale aj ich otvorenosťou pre všetko nové. Toto územie si práve takýto prístup vzhľadom na svoju bohatú históriu a európsky význam zaslúži,“ vysvetľuje hlavnú motiváciu predseda predstavenstva spoločnosti Lucron Zoltán Müller.

Keďže pri projekte Nesto ide o naozaj obrovské územie s rozlohou takmer päťdesiat hektárov do súťaže sme pozvali ateliéry so skúsenosťami a kompetenciou pre rozvoj územia tejto mierky.

„Na rozdiel od Vydrice, ktorá vzniká v náročnom zastavanom území, východiskom pre Nesto je takpovediac biely papier. To je na jednej strane výborná príležitosť, ale zároveň aj mimoriadne náročná výzva. Práve urbanizmus a budúci masterplan tejto časti projektu ovplyvnia, do akej miery bude nová štvrť žiť a vytvárať kvalitu života svojich obyvateľov aj návštevníkov,“ vysvetľuje Zoltán Müller.
 

Nový masterplan – výsledok polročného procesu

Primárnym cieľom súťaže je priniesť komplexný urbanisticko-architektonický návrh, ktorý zohľadní všetky funkcie územia – bývanie, prácu a obchodné priestory, no najmä kvalitný verejný priestor a služby, ktoré v rozrastajúcich sa častiach Petržalky často chýbajú, a to najmä vzdelávanie a šport. Výsledkom súťaže má byť najlepší koncepčný urbanisticko-architektonický návrh a predloženie urbanisticko-architektonickej štúdie pre Nesto Sever Masterplan. Zadanie má poskytnúť víziu pre dané územie do budúcnosti, s výhľadom až na nasledujúcich 40 – 50 rokov s dôrazom na kvalitu života a vytváranie udržateľných riešení.

O víťazovi rozhodne odborná porota zložená z odborníkov z oblasti architektúry a urbanizmu vrátane expertov zo zahraničia, zástupcov Metropolitného inštitútu Bratislavy a zástupcov investora.

Prvé kolo, ktoré sme vyhlásili 18. októbra bude prebiehať do januára budúceho roka. Po zverejnení hodnotenia poroty vo februári nadviaže druhé kolo s trvaním približne do apríla. Po oznámení výsledkov plánujeme zorganizovať verejnú prezentáciu aj s ohľadom na pandemickú situáciu v danom čase, ktorá môže mať vplyv aj na plánované termíny súťaže.
 

Nesto: 20-minútová štvrť

Prvá, južná časť projektu, dostupná z Kopčianskej ulice, má vydané územné rozhodnutie a v častiach územia aj právoplatné stavebné povolenia. S jej výstavbou sme začali na jeseň tohto roka. Projekčným ateliérom prvej fázy projektu Nesto je okrem iných aj ateliér SIEBERT + TALAŠ, pričom pre konkrétne riešenia oslovujeme viacerých odborníkov podľa ich špecializácie na urbanizmus či verejné priestory. Po výbere víťazného riešenia pre Masterplan severnej časti projektu plánujeme aj túto časť zveriť do rúk viacerých odborníkov pre danú oblasť a funkciu.

„Jednoliate, uniformné sídliská z dôb minulých sa už nenosia. Rovnako tak ani biznis zóny, ktoré po večeroch či cez víkendy zívajú prázdnotou. Naším cieľom je, aby ste sa pri prechádzaní Nestom cítili príjemne, čomu bude zodpovedať mierka aj dizajn jednotlivých častí. Bývanie, práca, relax aj zábava sa plynule premiešajú v súlade so súčasným trendom 20-minútovej štvrte,“ uzatvára Zoltán Müller.