Rozhodnutie o tom, kde by mohlo v Bratislave v budúcnosti stáť Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) by malo padnúť už v polovici augusta. Pre agentúru SITA to uviedol štatutárny zástupca občianskeho združenia NKKC Miroslav Križan.

Aktuálna situácia je taká, že sme boli poverení uznesením vlády vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti na tento projekt, ktorú bude vláda následne posudzovať,“ uviedol s tým, že štúdiu momentálne finalizujú a predložia ju do 15. augusta.

POSUDZOVANIE MINISTERSTVOM

Následne, do konca septembra, bude Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR projekt posudzovať a vláda rozhodne o tom, či NKKC podporí aj finančne.

V prípade kvalitného projektu s vysokou hodnotou štát prisľúbil podporu až do výšky 60 miliónov eur. Združenie aktuálne posudzuje tri finálne zámery, z ktorých vyberie ten, ktorý sa najviac približuje požiadavkám NKKC.

Prvým je Nový Istropolis od spoločnosti Immocap, druhým je Nové Lido od JTRE a tretím je centrum vo výstavnom areáli Incheba.

VHODNÉ POZEMKY NA VÝSTAVBU

Iniciatíva spočiatku oslovila 13 subjektov, ktoré mali vhodné pozemky na výstavbu NKKC, vrátane Hlavného mesta SR Bratislava či cirkvi.

Záujem prejavilo osem subjektov, nakoniec zostali traja,“ vysvetlil Križan s tým, že nie každý záujemca dokázal splniť náročné požiadavky, ktoré sú kladené na budúce NKKC.

Občianske združenie založilo na účel vypracovania štúdie uskutočniteľnosti pracovnú skupinu zloženú z nezávislých expertov, ktorá mu pomáha s vypracovaním štúdie tak, aby spĺňala všetky potrebné náležitosti. Výsledok sa dozvieme už v najbližších dňoch.