Pozemok je určený pre budúcu rezidenčnú výstavbu. Projekt bude počítať aj s vybudovaním občianskej vybavenosti vrátane obchodných prevádzok. Lokalita má potenciál pre budúci rozvoj, už dnes sa v tesnej blízkosti pozemku nachádzajú zastávky električky a MHD, železničná stanica, nákupné centrum a taktiež aj jazero a prírodné kúpalisko Kuchajda.

Dlhodobo zanedbaný a nevyužívaný pozemok má charakter brownfieldu. „Ako developer vynakladáme značné úsilie a prostriedky na revitalizáciou brownfliedov a na ich ďalšie plnohodnotné využitie. Pekným príkladom je bratislavská Jurkovičova Tepláreň – národná kultúrna pamiatka, ktorú sme úspešne zrekonštruovali a dnes slúži širokej verejnosti, “ povedal Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko.

Verí, že sa to spoločnosti podarí aj v prípade tohto projektu, v rámci ktorého bude dôsledne pristupovať k odstráneniu akejkoľvek environmentálnej záťaže. Cieľom projektu bude revitalizácia opusteného územia tak, aby bolo v budúcnosti prínosom pre obyvateľov, nájomcov, ale aj pre samotnú mestskú časť. Hodnotu transakcie sa spoločnosť Penta Real Estate rozhodla nezverejniť.