Zámer vybudovať projekt Brány sa rieši už niekoľko rokov, kedy developer navrhol výstavbu polyfunkčného objektu, pozostávajúceho z dvoch častí, deväťpodlažnej a päťpodlažnej, prepojených spoločnou jednopodlažnou podnožou. VI Group v súčinnosti s firmou ACORD s.r.o. navrhlo v nižšej budove umiestniť 32 ubytovacích jednotiek, slúžiacich ako internát so zázemím, a 24 bytov. Vo vyššej časti malo byť ďalších 82 bytov. Magistrát však tieto plány odmietol s odôvodnením, že zámer nie je v súlade s Územným plánom, lebo študentské domovy sú bývaním a sú navyše umiestnené podľa neho v nevhodnej lokalite.

Investori preto zámer prekreslili. Namiesto pôvodného riešenia umiestnili v nižšej časti 56 bytov na štyroch nadzemných podlažiach a vo vyššej časti 82 kancelárskych jednotiek na ôsmich podlažiach. V tomto smere Magistrát udelil projektu kladné záväzné stanovisko. Zámer sa v danej podobe predkladá aj na ďalšie stupne povoľovania, okrem iného aj na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Priložená dokumentácia obsahuje zobrazenie a konkrétnu podobu projektu.

Bilancie sú tak totožné, ako v záväznom stanovisku, a potvrdené je aj využitie komerčného prízemia v prospech jedného nájomníka – supermarketu, ktorý štandardne uprednostňuje samostatné prevádzky. Rezidenti a nájomníci či vlastníci kancelárií budú využívať 159 parkovacích miest na prvom podzemnom podlaží, návštevníci supermarketu 43 miest na teréne. Projekt je umiestnený na pomerne stlačenom pozemku medzi ulicou a areálom stanice, čo ovplyvňuje aj vjazd do garáží alebo chodník pre budovou. Cyklotrasa je tu zdieľaná s chodníkom, hoci by si s ohľadom na rast významu Kopčianskej zasluhovala aj vedenie na samostatnom telese.

Čo sa týka jednotlivých bytov, z projektovej dokumentácie vyplýva, že budú výrazne prevažovať menšie jednotky, jedno- a dvojizbové. Zaujímavejší je pohľad na kancelárie, z ktorého je zrejmé, že ide len o mierne upravené byty. Developer však pri odôvodnení daného riešenia obratne využil súčasnú situáciu. „Skladba kancelárskych priestorov vychádza z predpokladu o budúcom smerovaní a trendoch v rámci administratívy, postupné upúšťanie od veľkokapacitných priestorov smerujúce k menším pracovným jednotkám je aktuálne umocnené sprísnenými hygienickými opatreniami v súvislosti so šíriacou sa pandémiou,“ píše sa v zámere. V prípade zmeny Územného plánu v budúcnosti sú kancelárie okamžite transformovateľné na byty.

VI Group patrí k developerom, priamo prepojeným s architektonickou kanceláriou. Na projektoch to vidno skôr v obmedzenej miere, keďže sa investor do veľkej miery orientuje aj na dostupnejšie bývanie, ktoré obmedzuje možnosti architektonického vyjadrenia. Aj Brány budú skôr jednoduchšieho výzoru, kde budú v kontraste nižšia hmota s prostou bielou omietkou, a vyššia s keramickým (tehličkovým) obkladom. Mŕtvy parter od Kopčianskej by sa mal oživiť vizuálnym dielom. Developer uvádza, že chce takýmto spôsobom projekt vhodne zasadiť do lokality.

Štart výstavby zámeru sa očakáva až ku koncu roka 2022, čo je s ohľadom na aktuálny postup povoľovania aj štandardnú dĺžku konaní pomerne neskoro. Ukončenie výstavby je tak naplánované na prvý kvartál roka 2025. Developer plánuje do projektu investovať približne 10 miliónov eur.

 

Zdroj:// YIMBA