Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) o tom informovala v pondelok s tým, že nesúhlasí s návrhom ministerstva dopravy a výstavby na zmäkčenie štandardov pre budovy približne o 40 percent. Od začiatku tohto roka majú nové budovy a ak je to možné, aj významné obnovy budov spĺňať požiadavky na budovy s takmer nulovou potrebou energie, čiže energetickú triedu A0.

Zmeny sú neopodstatnené a degresívne

Riaditeľka BPB Katariína Nikodemová uviedla, že všetko nasvedčuje tomu, že zmeny, ktoré navrhuje ministerstvo dopravy a výstavby, sú neopodstatnené a degresívne.

„Stavebný trh, projektanti a architekti sa na A0 budovy pripravili, projekty sa realizujú a je po nich dopyt. Zjemňovať požiadavky by bolo zbytočným krokom späť, ktorý by v stavebníctve rozvoj zabrzdil,“ upozornila.

„Doplatia na to ľudia a štát v podobe vyšších nákladov na prevádzku týchto budov v budúcnosti. Naše verejné politiky by mali byť motivačné a v súlade so strategickým smerovaním Európskej únie a krajiny k uhlíkovej neutralite a nie naopak,“ dodala Nikodemová.

Investične zvládnuteľné

Už teraz sú podľa BPB na Slovensku realizované stovky projektov v triede A0, ktoré dokazujú, že technológie sú dostupné, projekty realizovateľné a ekonomicky návratné.

Platforma podotkla, že príklady toho je možné nájsť vo všetkých kategóriách budov, vrátane rodinných domov, ktoré sa stavajú v pasívnom štandarde.

Projektanti týchto budov a odborníci z oblasti energetickej hospodárnosti budov podľa BPB potvrdili, že budovy s takmer nulovou potrebou energie sú investične zvládnuteľné, ich prevádzkové náklady sú radikálne nižšie a užívateľský komfort na úrovni 21. storočia.