Veža East Tower, v dokumentácii EIA ešte oficiálne nazývaná Kongresovo - administratívne centrum Pribinova ulica, by mala vzniknúť na severnej strane tejto ulice, východne od veže Tower 115. Donedávna sa tu nachádzal dvojpodlažný objekt tlačiarní Versus, tento však zanikol v rámci prípravy na výstavbu najväčšieho projektu v oblasti – Eurovey II. Na mieste sa dnes nachádza zariadenie staveniska, zároveň je tu však pomerne hlboká jama, ktorá umožní rýchle naštartovanie výstavby, keď sa developer rozhodne pre realizáciu East Tower.

Dokumentácia v detaile pripomína dnes známe informácie: v projekte vznikne veža, ktorá bude spoločne s Tower 115 zvierať námestie, nadväzujúce na iné obdobné plochy v rámci Eurovea City. Hmotovo pôjde o podobný objekt, len mierne posunutý smerom k Pribinovej. Veža bude mať 25 podlaží a výšku necelých 102 metrov. Prvé dve podlažia budú mierne zasunuté, čím vynikne konštrukčný systém, tvoriaci stĺpy v tvare písmen X. Dispozícia bude zasunutá aj na úrovni 9.-11. podlažia, čím opäť vyniknú predsunuté stĺpy. Nárožia veže budú zaoblené a fasáda bude dvojitá, čím sa jej pôsobenie zjemní. Na najvyššom podlaží by mohla byť umiestnená reštaurácia, inak tu budú kancelárie.

EIA špecifikuje aj detaily nateraz pozastaveného zámeru kongresového centra. Toto malo tvoriť severnú hranu námestia, malo mať dve vyvýšené podlažia a pred vstupom mala byť umiestnená reprezentatívna vlajkosláva. Na prvom nadzemnom podlaží mala byť umiestnená veľká kongresová sála, prechádzajúca cez obe podlažia, a tri menšie, spoločne so zariadením spoločného stravovania. Na druhom podlaží by boli umiestnené ďalšie tri kongresové sály a niekoľko rokovacích salónikov. Dané nastavenie malo umožňovať konanie podujatí pre niekoľko tisíc návštevníkov naraz. Architektúra by nadväzovala na East Tower vo forme zaoblených nároží či odhaleného konštrukčného systému.

Napriek tomu, že Ministerstvo životného prostredia odsúhlasilo výstavbu celého projektu, vrátane kongresovej časti, developer sa momentálne pripravuje len na realizáciu administratívy. „Projekt East Tower naďalej pripravujeme tak, aby v prvej etape vznikla administratívna veža a v druhej fáze môže vzniknúť multifunkčné kultúrne a kongresové centrum s kapacitou 1.500 návštevníkov,“ vyjadril sa v decembri minulého roka Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE. Toto však má byť závislé od riešenia v Novom Lide, kde sa pripravuje teoretická výstavba väčšieho centra. „V prípade, ak by sme realizovali Národné kultúrne a kongresové centrum v Novom Lide, nebude mať zmysel stavať ďalšie aj v Eurovea City,“ vysvetľuje P. Pelikán.

Developer tak žiada o naštartovanie územného konania – resp. žiada o vydanie návrhu na vydanie zmeny územného rozhodnutia o umiestnení stavby - len pre East Tower. Kladné stanovisko Hlavného mesta už projekt má. Developer predbežne predpokladá, že výstavba by mohla prebehnúť medzi rokmi 2022-2025. Do projektu hodlá investovať približne 100 miliónov eur.

 

Aktuálna podoba East Tower. Zdroj: J&T Real Estate

 

Hoci je pravda, že realizácia NKKC by výrazne znížila perspektívy kongresového centra v Eurovea City a v dotyku s East Tower, vylúčiť tento zámer nie je úplne správne. Úspešné etablovanie kongresového centra v Bratislave by mohlo viesť k posilneniu vplyvu Bratislavy ako kongresovej destinácie, čo si bude postupne vyžadovať rozšírenie existujúcich kapacít. V takom prípade príde predbežne povolený zámer v novom centre mesta vhod – pre umiestnenie kongresového centra ide o veľmi dobrú polohu v dobrej dostupnosti dopravných uzlov, hotelových a kancelárskych kapacít a teoreticky aj električkovej trate.

Na relatívne dobrej úrovni by mohla byť aj architektúra, hoci toto platí najmä o East Tower. Za návrhom stojí „dvorná“ kancelária JTRE, GFI, pre ktorú ide o jeden z jej najlepších návrhov. Kombinácia dvojitých fasád a zaoblených nároží dodáva veži eleganciu, budova zároveň vytvorí zaujímavý kontrast voči Tower 115, ktorá bola dlho dominantou tejto časti Bratislavy. Kongresové (a kultúrne) centrum by si azda zaslúžilo extravagantnejší výraz, ak však vznikne príťažlivejšie hlavné centrum inde, potom bude toto vcelku akceptovateľné.

 

Otázkou však nie je len realizácia kongresového centra, ale aj administratívnej veže. Táto bude poskytovať približne 39-tisíc metrov štvorcových kancelárskych priestorov, ktoré budú síce umiestnené v lukratívnej časti Bratislavy, za súčasných okolností je však daná kapacita problémom. Investori nie sú v situácii, kedy by si mohli dovoliť špekulatívnu výstavbu (teda bez vopred známeho veľkého nájomníka) a centrá zdieľaných služieb už v slovenskej metropole pravdepodobne dosiahli zenit svojho rozvoja. East Tower tak bude musieť dúfať v masívnu renegociáciu u nejakej existujúcej firmy.

V tejto chvíli ide každopádne o predčasnú špekuláciu. Prioritou je predovšetkým úspešné vypovoľovanie a príprava na okamžité spustenie výstavby, len čo to bude možné a vhodné. East Tower bude v prípade vzniku dôležitou súčasťou bratislavského downtownu a nateraz jeho východným okrajom. V prípade vzniku veže na mieste Ryby môže zároveň spolutvoriť akúsi „bránu“ do downtownu. Námestie pred budovou dotvorí paletu verejných priestranstiev v Eurovea City a ak sa zrealizuje uvažovaná kvetinová výsadba, môže ísť o zaujímavý rekreačný priestor.

Bratislava je tak o krôčik bližšie k novej výškovej budove, ktorá bude ďalším potvrdením jej meniaceho sa charakteru: slovenská metropola je mestom veží, čo sa medzičasom posilňuje. Na tomto imidži treba stavať a aktívne ho rozvíjať – nielen výstavbou ďalších výškových budov, ale aj brandingom, intervenciami vo verejnom priestore, organizáciou podujatí alebo rozvojom kultúrnych zariadení v tejto časti mesta. Hlavné mesto by možno jedného dňa mohlo odkúpiť projekt kongresového centra a pretvoriť ho na kvalitné kultúrne centrum.

Mesto na Dunaji je špecifické svojimi kontrastami, ktoré sa týkajú takmer úplne všetkého a sú aj súčasťou oficiálneho motta – Malé veľké mesto. Silnejší dôraz na využívanie a aktiváciu moderných a nových častí metropoly by bolo potvrdením tohto imidžu a dôkazom, že Bratislava nie je len o slávnej histórii, ale aj o nádejnej budúcnosti.

ZDROJ:// YIM.BA