Zatiaľ čo toto číslo predstavuje šiesty štvrťrok po sebe klesajúcich hodnôt, jeho zmiernenie je dosiaľ najvýraznejšou zmenou od júna 2022. Informuje o tom Bloomberg.

Hodnoty nehnuteľností spadli v dôsledku vyšších úrokových sadzieb; kupujúci požadujú lepšie výnosy, keďže vlády vydávajú nízkorizikové dlhopisy. Časť z toho bola vykompenzovaná rastúcim nájomným, ale momentálne stále panuje neistota na trhu ohľadom toho, kedy by mohlo prísť znižovanie úrokových sadzieb.

„Úroveň poklesu hodnoty sa výrazne zmiernila vo všetkých sektoroch trhu,“ napísal v správe šéf analýz výkonnosti spoločnosti Altus Phil Tily. „Trh možno rozdeliť na dva tábory, pričom najlepšie sa darilo priemyselnej a rezidenčnej oblasti, zatiaľ čo maloobchodné a kancelárske nehnuteľnosti boli tesne nad priemerom.“ Skladové priestory zaznamenali počas štvrťroka najlepší cash flow s nárastom o 1,4 percenta.