Nadčasový dizajn, vysoké štandardy

„Dlho sme presvedčení, že práve otvorené architektonické súťaže s medzinárodnou účasťou sú príležitosťou, ktorá prináša mestám kvalitnú a reprezentatívnu architektúru. Ako investor kladieme veľký dôraz na nadčasový dizajn, vysoké štandardy a transparentnú spoluprácu. Túto súťaž vnímame ako príležitosť pre dotvorenie štvrte, ktorú architektonickou kvalitou vo veľkej miere zadefinoval projekt SKY PARK,“ povedal CEO Alto Real Estate Rastislav Valovič.

Pozemky o celkovej výmere takmer 15 tisíc metrov štvorcových sa nachádzajú v bratislavskom Starom Meste, v zóne Mlynské nivy – Chalupkova, v lokalite medzi areálom SKY PARK a bývalou dočasnou autobusovou stanicou. Územie je ohraničené ulicami Bottova, Továrenská a Chalupkova.

Urbanistické riešenie a dizajn

Úlohou súťažiacich je navrhnúť riešenie, ktoré podporí zmysluplný urbanizmus mesta a štvrte SKY PARK. Nová zástavba by mala nielen rozšíriť a prepojiť existujúci zelený park, ale mala by aj integrovať mesto spolu so SKY PARK-om a novovznikajúcou zástavbou v okolí. Urbanistické riešenie a dizajn by mali na jednej strane dopĺňať SKY PARK a širšie okolie ale zároveň ponúknuť novú perspektívu a vlastnú identitu. Nová výstavba, ktorá na pozemku vznikne, bude kombináciou bývania, kancelárií a občianskej vybavenosti s dominantným podielom rezidenčnej funkcie.

Medzinárodná architektonická súťaž je koncipovaná ako dvojkolová. Zúčastniť sa môžu architekti, architektonické kancelárie a tímy so skúsenosťami s projektami podobného rozsahu. V prvom kole porota vyberie spomedzi vyzvaných aj samostatne prihlásených ateliérov a kolektívov sedem finalistov, ktorí svoje originálne návrhy podrobnejšie rozpracujú pre druhé kolo.

Termín odovzdania návrhov v prvom kole je 16. november 2023. Účastníci, ktorí postúpia do druhého kola, budú mať čas na predloženie svojich návrhov do 31. januára 2024. Hodnotenie vykoná medzinárodná porota zložená zo zástupcov investora a odborníkov, ako napríklad Jim Heverin, Director Zaha Hadid Architects, holandský architekt a urbanista Kees Christiaanse z KCAP či švédsky krajinársky architekt Martin Arfalk z Mandaworks.