Zachovanie dráhy BMX

Podľa uverejnených správ v médiách o zmluve sa firma LBG Aréna zaviazala urobiť všetky právne úkony potrebné na to, aby stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť najneskôr od 6. novembra 2014 do dvoch rokov.

Podľa zmluvy sa nájomca zároveň zaviazal na prenajatých pozemkoch zachovať BMX dráhu, odstrániť zemné valy a betónový ovál a zabezpečiť prekládku vodného toku, ako aj prekládku vodovodu.

Okresný úrad Bratislava v rozhodnutí (právoplatnom vo februári 2016) odporúča zrealizovať 1. variant zámeru. Navrhuje výstavbu športovej arény, pričom rešpektuje teleso existujúcej dráhy BMX na Černockého ulici. 2. variant rieši stavbu rovnakej budovy, ale revitalizuje širšie územie aj teleso existujúcej dráhy BMX a využíva ich na viaceré druhy športov.

FB Michal Drotovan starosta mestskej casti Bratislava Raca

Súčasný stav LGB Arény | Zdroj: FB/ Michal Drotovan starosta mestskej časti Bratislava Rača

Objekt má stáť medzi ulicami Kadnárova, Hečkova a Račianska. Areál je podľa územného plánu určený na šport, voľný čas a telovýchovu. Podľa informácií z profilu LBG Aréna na sociálnej sieti územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v máji 2017.

Stavebné povolenie k hlavnej stavbe multifunkčnej športovej haly nadobudlo právoplatnosť začiatkom novembra 2018.

Mesto potrebuje viac športovísk

Areál by mal byť veľkorysý – bazénová a hokejová hala, fitnes, multifunkčné ihrisko, ubytovanie, šatne a reštaurácia. Z ateliéru Čechvala Architects je zverejnený návrh multifunkčnej haly s rozlohou 14 701 m2.

Je faktom, že Bratislava a Rača potrebujú väčšiu ponuku športových areálov a stánkov, akou disponujú v súčasnosti. Dôkazom je podpora projektu zo strany Slovenskej triatlonovej únie (2021), Slovenskej plaveckej federácie (2021) a Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu (2020).

Vizualizácie LGB Arény

Vizualizácie časti s plavárňou | Zdroj: Čechvala Architects

So spoločnosťou podpísali memorandá o spolupráci. Podporujú zámer arény, ale financie na samotnú výstavbu nemajú. Plavecké oddiely môžu podporiť LBG arénu napríklad prenájmom hotového bazéna, o čo majú veľký záujem.

Bazén na Pasienkoch je totiž naplno vyťažený a v meste nie je veľa bazénov na potrebnej úrovni napríklad v porovnaní s maďarskou Budapešťou. V rámci Slovenska je len 6 bazénov s dĺžkou 50 metrov.

Triatlonisti vidia podpis memoranda ako podporu investora, aby sa mohol uchádzať o peniaze štátu, ktorý financuje aj rekonštrukciu a výstavbu novej športovej infraštruktúry. Rezort školstva uviedol, že neeviduje žiadosť o poskytnutie finančnej podpory pre LBG Arena v Bratislave-Rači.