Rizikom sú mutácie

Vo svojej aktuálnej správe však pomenúva aj kľúčové riziká pre ekonomiku a komerčné nehnuteľnosti na nasledujúcich 12 mesiacov. Patria medzi ne mutácie kovidu, rastúci globálny dlh a možnosť dlhodobo vysokej inflácie.

 

Spoločnosť CBRE však aj napriek tomu predpokladá, že zvýšený dopyt po nehnuteľnostiach, vládne stimuly a opätovné otvorenie prevádzok natoľko podporia ekonomiku krajín, že to potlačí rizikové faktory do úzadia.

Predikcie CBRE pre nehnuteľnosti

Investície

Oživenie globálnych investícií do nehnuteľností bude najviditeľnejšie v druhej polovici tohto roku, a následne aj v roku 2022. Je predpoklad, že tento rok sa zvýšia o 23 percent. Predpovedá tiež, že kapitálové hodnoty sa vrátia na predpandemickú úroveň, čo môže viesť k vyšším celkovým výnosom ako v roku 2019.

Obsadenosť kancelárií

Tento rok miera neobsadenosti kancelárskych priestorov stúpne, v roku 2022 by však mala opäť klesnúť. Aktivita globálneho prenájmu by sa tento rok mala zvýšiť o 10 percent. V Amerike a v regióne Európa, Blízky východ a Afrika (EMEA) bude poháňaná hlavne oblasťami podnikania ako sú humanitné vedy, priemyselná výroba, energia a technológie. V Ázii a Pacifiku budú lízingovú aktivitu poháňať najmä financie, poisťovníctvo a technológie.

Nájom kancelárií

V rámci krajín s nízkou obsadenosťou kancelárií sa očakáva, že zamestnanci ich začnú častejšie navštevovať v druhej polovici roka. Ráta sa však aj s obmedzeniami a opatreniami súvisiacimi s nárastom pozitívnych prípadov v rámci variantu delta. Kým v Amerike portfólio kancelárií klesá, domáce spoločnosti v Ázii a Pacifiku očakávajú jeho nárast. V rámci EMEA regiónu odborníci predpokladajú, že portfólio kancelárií ostane stabilné. Zvýšiť by sa mal aj dopyt po flexibilných kancelárskych priestoroch.

Priemysel a logistika

Tento sektor bude tento rok najsilnejší. Maloobchod zvýši svoje zásoby, aby zabránili krízovým situáciám. Viacero spoločností svoje aktivity v rámci dodávateľských reťazcov zabezpečuje externe, čo znamená, že logistické spoločnosti tretích strán budú mať na lízingovej aktivite väčší podiel.

Maloobchod

Oživenie bude nerovnomerné, najviac budú spoločnosti investovať do luxusu a služieb. Maloobchodníci budú aj naďalej investovať do programov na podporu predaja formou „objednám na internete a vyzdvihnem v predajni“. CBRE očakáva, že nové prenájmy už budú obsahovať podrobnejšie klauzuly. Tie maloobchodníkom poskytnú viac možností v prípade nepredvídateľných či závažných reakcií.

Nájomné bývanie

Nájomné bývanie sa v blízkej budúcnosti stane vedúcim segmentom globálnych investičných aktív. Miera neobsadenosti budúci rok klesne, výška nájomného sa zvýši a miera kapitalizácie klesne. Podľa CBRE väčšina amerických trhov v druhom štvrťroku 2022 prekročí úroveň výšky nájomného pred krízou. Koniec rámčeka

PRAMEŇ: CBRE

Prepočty spoločnosti CBRE ukazujú, že rásť bude aj výška HDP – najviac v Amerike, Ázii a Tichomorí. Rast HDP bol pritom najvyšší práve v USA (7,1 percenta) a v Číne (8,2 percenta). V prípade Európy by mal HDP najviac narastať v roku 2022.

V globálnom meradle sa z nedávneho ekonomického poklesu už zotavil sektor nájomného bývania, ale aj priemyselných a logistických nehnuteľností. V prípade kancelárskych, maloobchodných a hotelových nehnuteľností dôjde k oživeniu v najbližších dvoch rokoch.

Obavy z inflácie

Napriek oživeniu globálneho trhu potrvá niektorým sektorom niekoľko rokov, kým dosiahnu úroveň pred krízou, uviedol Richard Barkham, globálny hlavný ekonóm a vedúci výskumu CBRE v Amerike s tým, že obavy z inflácie pravdepodobne spôsobia istú volatilitu trhu.

Neočakáva však, že počas najbližšieho roka budú centrálne banky nútené zvyšovať úrokové sadzby. „Na konci dňa to nielen podporí hospodársky rast na najbližšie dva roky, ale aj vytvorí pozitívne prostredie pre komerčné nehnuteľnosti,“ dodal.

Investície do komerčných nehnuteľností

V prvom polroku 2021 dosiahla investičná aktivita do komerčných nehnuteľností takmer 500 miliónov eur. To historicky predstavuje doteraz najväčší objem, uviedol k situácii na Slovensku Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko.

Tento trend bude podľa neho pokračovať v ďalších mesiacoch. Prevládať majú investície do kancelárskych a logistických alebo priemyselných nehnuteľností. Očakáva aj ďalšie znižovanie kapitalizačného výnosu v týchto segmentoch v krátkodobom časovom horizonte.