Viac ako polovica európskych investorov plánuje tento rok navýšiť svoj kapitál do nehnuteľností. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti CBRE, podľa ktorého bude v roku 2021 pre investorov v EMEA regióne najatraktívnejšou lokalitou Londýn. V prvej päťke preferovaných miest sa umiestnil aj Berlín, Frankfurt, Paríž a Amsterdam.

V rámci CEE regiónu každý druhý investor naznačil, že v tomto roku plánuje zvýšiť svoju transakčnú aktivitu. „Najrýchlejšieho oživenia v rámci strednej a východnej Európy by sa mali dočkať Poľsko a Česko. Ukazuje sa však, že investori sú opatrnejší. Najviac vyhľadávanými investíciami sú totiž základné stabilizované aktíva s dlhodobými nájomnými zmluvami,“ uvádza spoločnosť.

nvestície do komerčných nehnuteľností klesli

„Slovensko, podobne ako zvyšok Európy, nasledovalo v roku 2020 trend poklesu objemu investícií do komerčných nehnuteľností,“ vysvetľuje obchodný riaditeľ CBRE Ľubor Procházka s tým, že u nás dominovali investície do industriálnych a kancelárskych nehnuteľností, ktoré sa v čase pandémie vyznačujú väčšou odolnosťou.

„Na rozdiel od západnej Európy, kde je rezidenčný sektor objemom investícií už druhý najväčší, Slovensko túto oblasť nehnuteľností zatiaľ len objavuje. Myslíme si, že investície do rezidenčného sektora naberú v najbližších rokoch na intenzite aj na Slovensku tak, ako sa to už deje napríklad v susednom Poľsku alebo Českej republike,“ doplnil Procházka.

Kancelárske nehnuteľnosti

V prieskume sa až 60 percent európskych respondentov vyjadrilo, že tento rok plánujú investovať do nehnuteľností viac ako v roku 2020. „Takmer 75 percent z nich má v pláne investovať o 10 percent viac ako minulý rok. Medzi jednotlivými krajinami sú však značné rozdiely. Napríklad v prípade britských investorov má v pláne investovať väčší kapitál viac ako 80 percent respondentov,“ uvádza CBRE.

Napriek tomu, že aktuálne pracuje veľa ľudí z domu, kancelárske nehnuteľnosti aj naďalej ostávajú medzi európskymi investormi preferovaným sektorom. Podľa prieskumu ho uprednostňuje 35 percent z nich.

„Druhým najobľúbenejším realitným sektorom sú rezidenčné nehnuteľnosti, do ktorých plánuje investovať 24 percent respondentov. Nasledoval sektor priemyselných a industriálnych nehnuteľností s podielom 22 percent,“ doplnila spoločnosť.

 

Zdroj:// ABS