Predpokladaná plocha, ktorá bude dodaná  na trh v roku 2023, predstavuje 63 000 m2 v rámci troch projektov, a to o Pribinova 34 (17 500 m2), Pribinova 40 (21 000 m2) a The Mill (24 500). Celková lízingová aktivita zaznamenala v druhom štvrťroku 2023 medziročný nárast o 85 %, a to s celkovým objemom 51 685 m2.

Celková lízingová aktivita v prvom polroku 2023 potvrdzuje zvýšený dopyt po kancelárskych priestoroch, pričom dosahuje 36 % medziročná nárast v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2022.  Najväčšiu časť aktivity (46 %) tvorili opätovné rokovania, predĺženia zmlúv. Predprenájmy predstavovali 27 % objemu, nové prenájm 21% a expanzia iba 6%. Takmer 60% z celkovej lízingovej aktivity prebehlo v Central Business District, a to v objeme 30 695 m2. Z pohľadu odvetví v oblasti prenájmu dominovali transakcie v IT sektore s rozlohou 14 783 m2. Celkovo CBRE zaznamenalo 4 transakcie s rozlohou nad 1 000 m2. 

Celkovo je v Bratislave takmer 750 000 m2 plochy s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. To je 37 % z celkového objemu zastavanej kancelárskej plochy v Bratislave alebo 41 z 274 budov. Iba dve budovy v Bratislave majú najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding, konkrétne TwinCityTower a Pradiaren 1900. V prípade najvyššieho hodnotenia certifikačnej schémy LEED Platinum túto úroveň dosahuje iba jedna budova – EinPark Offices.