Najnovší prieskum globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE medzi respondentami v strednej Európe ukázal, ako k týmto zmenám a potrebám pristupujú developeri, majitelia nehnuteľností aj ich nájomníci. Toto sú najzaujímavejšie zistenia., informuje spoločnosť v tlačovej správe.

Nedostatok zelených budov

Podľa odborníkov by sa mali developeri, majitelia budov aj ich nájomcovia detailnejšie zamerať na celú optimalizáciu portfólia budov, a teda environmentálnu, ale aj ekonomickú a sociálnu efektivitu. A to aj vzhľadom na to, že do roku 2030 budú musieť budovy spĺňať konkrétne ESG požiadavky zamerané na znižovanie emisií uhlíka či energetickú výkonnosť budovy. Podľa CBRE expertov pritom bude kľúčová hlavne správne nastavená spolupráca medzi investorom, prenajímateľom a nájomcom.

„Práve otvorený dialóg bude kľúčovým aspektom pri minimalizácii rizika, že budovy budú zastarané a neatraktívne pre samotných nájomcov. Nájomcovia budú prioritizovať čoraz častejšie používané doložky o zelenom nájme, vo forme zmluvy alebo dodatku k už existujúcej,“ vysvetľuje Silvia Bassadin, riaditeľka oddelenia ESG & Udržateľnosti v CBRE.

Prieskum však odhalil, že ich ciele, priority či časové rámce v oblasti ESG sa nie vždy stretávajú. Jeho výsledky totiž ukazujú, že nájomníci chcú svoje ESG ciele začať plniť skôr ako samotní majitelia budov a investori. Spoločnosť CBRE preto upozorňuje, že už pred koncom tejto dekády môže byť na trhu nedostatok takýchto zelených budov. Pre optimálne dosahovanie environmentálnych cieľov bude zároveň dôležitá správna kategorizácia emisií, aby bolo jasné, či patria prenajímateľovi alebo nájomcovi.

Za nižšiu spotrebu energií si priplatia

Faktom je, že dosiahnuť nulové emisie v rámci prevádzky budov je možné len vtedy, ak sa využívajú obnoviteľné zdroje energie. Ak chcú majitelia budov aj ich nájomcovia plniť svoje záväzky, musia na túto skutočnosť prihliadať aj pri svojich stratégiách. Zistenia CBRE prieskumu poukazujú na to, že túto skutočnosť si uvedomujú obe strany.

Až 86 percent nájomcov v procese rozhodovania sa pre nájom v prieskume uviedlo ako prioritu stratégiu znižovania spotrieb energií. Dokonca, viac ako 30 percent z nich sa vyjadrilo, že by v prípade absencie takejto stratégie úplne odstúpili od zmluvy.

Veľmi pozitívne je aj to, že medzi investormi, vlastníkmi aj nájomníkmi rastie vzájomná ochota priplatiť si viac za budovy, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie (61 percent), prípadne stavili na smart technológie, ktoré znižujú uhlíkové emisie budovy. Zo strany nájomníkov bol zas zaznamenaný zvýšený záujem o nehnuteľnosti, ktoré sú odolnejšie voči následkom klimatických zmien (napr. povodniam), ochotu dať za ne vyššiu sumu vyjadrilo 42 percent z nich.

Aj firmy zaujíma prostredie pre zamestnancov

ESG agenda však nie je len o environmentálnych aspektoch. Firmy sa dnes zameriavajú na širokú škálu iniciatív, ktoré im pomáhajú napĺňať ich ESG ciele. Patria medzi ne aj aspekty ako zlepšovanie duševného aj fyzického zdravia, sociálnej mobility a rovnosti zamestnancov či ukončenie spolupráce s firmami z kontroverzných oblastí či krajín. Nové nehnuteľnosti by tieto požiadavky mali reflektovať.

Výsledky CBRE prieskumu jasne poukázali na tradičné ciele organizácií, a teda znižovanie emisií (87 percent), redukciu vyprodukovaného odpadu (77 percent), zníženie dopadu na ovzdušie, vodu či pôdu (65 percent).

„Ukázal však aj to, že čoraz viac firiem sa zameriava aj na spoločenské aspekty. Až 76 percent z nich sa vyjadrilo, že je pre ne dôležité zlepšovanie sociálnej spravodlivosti, diverzity a rovnosti zamestnancov. Celkom 74 percent tiež významne prihliada na tzv. well-being svojich zamestnancov,“ uzatvára Silvia Bassadin, riaditeľka oddelenia ESG&Udržateľnosti, CBRE.