Belval je rozvíjajúca sa štvrť v Luxemburgu, hlavnom meste európskeho miništátu Luxembursko. Kedysi tu stáli veľké oceliarne, po uzavretí výroby sa štvrť zmenila na brownfield a dnes prechádza rozsiahlym revitalizačným programom.

Mesto má v pláne premeniť túto zónu na živé centrum vedy, výskumu, vzdelávania, kultúry a zábavy. Kancelárska budova ICÔNE je v tejto lokalite umiestnená strategicky a na celkovej ploche vyše 18-tisíc metrov štvorcových ponúka motivujúce prostredie plné svetla a zelene, ktoré podporuje myšlienku zdieľania a spolupráce.

Detail jednotlivých prvkov fasády.

Detail jednotlivých prvkov fasády. | Zdroj: Nigel Young

Návrh stavby ovplyvnil aj covid

Samotná architektúra čerpá z bohatého priemyselného dedičstva tejto zóny a usiluje sa vytvoriť zmysluplné prepojenie s lokalitou, do ktorej je zasadená.

„Tešíme sa, že môžeme osláviť otvorenie tejto novej dominanty mestskej časti Belval, na ktorej sme začali pracovať už v roku 2016, teda ešte predtým, než začala pandémia. Prepuknutie covidu však poukázalo na nevyhnutnosť vytvoriť zdravšie a flexibilnejšie pracovné prostredie v meste, čo tento projekt skutočne ponúka. Presvetlené centrálne átrium je tlčúcim srdcom komplexu, ktoré poskytuje priestor na spoluprácu a zamestnancom pohodové zázemie,“ povedal Darron Haylock, jeden z partnerov architektonickej kancelárie Foster + Partners.

V exteriéri budovu definuje ortogonálna fasáda a strecha, ktoré zvýrazňujú štruktúru mriežky. Budova tak odkazuje na pôvodný industriálny charakter lokality.

V exteriéri budovu definuje ortogonálna fasáda a strecha, ktoré zvýrazňujú štruktúru mriežky. Budova tak odkazuje na pôvodný industriálny charakter lokality. | Zdroj: Nigel Young

Zapadajúca, no predsa odlišná

Jednou z priorít projektu bolo vytvorenie flexibilnej dispozície, ktorá by jednak ponúkla bezpečné pracovné prostredie, jednak by umožňovala zasahovať do jednotlivých podlaží a robiť akékoľvek zmeny a úpravy podľa aktuálnych potrieb nájomcov.

Tento kancelársky priestor napomáha kreativite a interaktivite a snaží sa ponúknuť prostredie stimulujúce pracovný výkon. Stavba sa súčasne uchádza o energetický certifikát BREEAM Excellent. ICÔNE je totiž udržateľná a inteligentná budova, keďže okrem pohody a zdravia jej nájomcov myslí aj na životné prostredie a energetickú nenáročnosť.

Keďže budova je súčasťou väčšieho územného plánu, svojím programom logicky nadväzuje na susedné stavby. Svojou architektúrou sa však zároveň voči nim vymedzuje. Aj samotné vstupy sú artikulované odlišne ako reakcia na verejný priestor ulice. Nárožia budovy lemujú komunikácie Porte de France a Place de l‘Académie, ktoré v úrovni parteru dopĺňajú nové obchody, kaviarne a reštaurácie.