Potvrdzuje to napríklad partnerka v spoločnosti McKinsey Global Institute Anu Madgavkarová. Ako povedala pre server BBC, okolo 50 až 60 percent práce naprieč rôznymi pozíciami musia byť vykonávané len v konkrétny čas na danom špecifickom mieste.

Hybridný model práca vyžaduje investície

Firmy, ktoré na hybridný model fungovania pristúpi, musí počítať s investíciami, ktoré s touto zmenou budú spojené. Vzrastú napríklad náklady na kyberbezpečnosti. Hybridný model fungovania firiem je občas popisovaný ako "hackerov sen". Značná časť zamestnancov sa pravidelne pripája do firemnej siete vzdialene a z rôznych zariadení, čo zvyšuje riziko, že sa do spoločnosti niekto "napichne". Že si hackeri túto príležitosť veľmi dobre uvedomujú, bolo napokon vidieť aj v jarných mesiacoch minulého roka, kedy spoločnosti po celom svete začali presúvať aspoň časť zamestnancov na home office. Podľa odhadov Svetového ekonomického fóra následne vzrástol počet kyberútoků medziročne o 238 percent.

Vedľa toho budú musieť firmy často investovať aj do domácich pracovísk svojich zamestnancov. Už vlani niektoré spoločnosti prispievali ľuďom na pracovné stoly, stoličky či počítača, prípadne doplnila z zvýšené náklady za telefonovanie, ktoré zamestnancom s presunom na home office vznikli. Pracovný portál Indeed napríklad zamestnancom prispel jednorazovú sumou 500 dolárov na pracovnú vybavenie domácnosti, spoločnosti Twitter či Shopify vyplatili svojim ľuďom dokonca dvojnásobnú sumu. Podľa minuloročnej štúdie spoločnosti Aon celkom pätina zo 1400 sledovaných amerických spoločností svojim zamestnancom na domáce pracovné vybavenie nejakým spôsobom prispela.

Tieto dodatočné náklady môžu byť samozrejme vyvážené tým, že sa zmenší plocha kancelárií, ktoré firmy využívajú. Lenže aj táto úspora so sebou môže priniesť síce spočiatku menej viditeľné, o to ale nebezpečnejší negatívne dopady. Mnohí ľudia prídu o svoje stále pracovné miesto a budú sa o neho musieť deliť s kolegami, čo môže v kolektíve spôsobiť napätie. Nemožnosť mať vlastné pracovné miesto môže u niektorých ľudí viesť podľa vedcov aj k zníženiu produktivity.

Vzrastie nespravodlivosť v odmeňovaní?

Hybridný model fungovania môže mať tiež nepríjemný vplyv na mieru spolupráce v pracovnom kolektíve. Ako doložila štúdie skúmajúce okolo 12 tisíc zamestnancov v Spojených štátoch, Nemecku a Indii, ľudia, ktorí sa počas pandémie cítili menej sociálno spojení so svojimi kolegami, boli tiež menej produktívne v úlohách, ktoré vyžadovali vzájomnú spoluprácu. Celkom 73 až 80 percent ľudí z tejto skupiny uviedlo, že sú menej produktívne ako v předcovidových dobách.

Ďalšou hrozbou je potom možný nárast nespravodlivosti v hodnotení jednotlivých zamestnancov. Manažéri vo vedúcich pozíciách majú podvedome tendenciu domnievať sa, že ľudia pracujúci z domova sú menej efektívni ako tí sediaci v kanceláriách. Že je taký predsudok neopodstatnený, doložila jedna štúdia vedcov zo Stanford Graduate School of Business publikovaná v roku 2015.

Podľa nej boli zamestnanci jednej čínskej spoločnosti pracujúce z domova síce o 13 percent produktívnejší ako ich kolegovia v kanceláriách, napriek tomu boli povyšujú zhruba o polovicu menej často. Podľa vedcov sa tak dialo z dvoch hlavných dôvodov. Jednak si so svojimi šéfmi nevytvorili také vzťahy ako kancelárski kolegovia, jednak nemali príležitosť im na vlastné oči doložiť svoje schopnosti. Zamestnanci sediaci v kanceláriách naopak šplhajú na pracovnom rebríčku oveľa rýchlejšie a vyššie, a to aj v prípade, že často neodvádza zďaleka tak kvalitnú prácu. Podľa psychológov je to spôsobené tým, že u vzdialene pracujúcich zamestnancov šéf vidí len výsledok práce, a nie úsilie, ktoré jej dali. Zatiaľ čo u zamestnancov v kanceláriách je ochotný odpustiť aj horšie odvedenú prácu, pretože na vlastné oči videl, že sa úlohy venovali.

Zamestnanci si to zrejme sami uvedomujú - vo Veľkej Británii napríklad 54 percent oslovených ľudí vlani uviedlo, že cítili vnútorný tlak pracovať v kancelárii, aj keď im vedenie odporučilo zostať doma.

Práca z domu vyčerpáva

Podľa expertov má práca z domu výhodu v tom, že si ľudia lepšie zorganizujú deň a ubúda treba stres z dlhého dochádzanie do práce. Ako ale ukazuje pandemická skúsenosť, zamestnanci na Home Office často pracovali tvrdšie a dlhšie než predtým v kancelárii. Podľa jednej britskej štúdie strávili ľudia prác z domova každý deň o 30 minút viac ako v předpandemických dobách.

A ako doložila jedna štúdia, ktorú spoločnosť Microsoft vypracovala v spolupráci s odborníkmi z think-tanku IDEA, celkovo 39 percent ľudí vo svete sa na záver pracovného dňa na Home Office cítilo vyčerpane. V Česku bol potom tento údaj ešte výrazne horšie - vyčerpania cítilo na sklonku dňa 52 percent zamestnancov pracujúcich z domu.

Zdroj; // Ekonóm