Podľa informácií z Bratislava Reseach Forum, ktorého členmi sú štyri realitno-poradenské spoločnosti, vo štvrtom kvartále 2021 bolo v hlavnom meste takmer 675-tisíc m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej, respektíve trvalo udržateľnej budovy. Ide o 35 percent z celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, alebo 36 z 298 budov. 

“Zvýšený dopyt po zelených budovách registrujeme predovšetkým zo strany medzinárodných korporácií. Pre mnohé je budova bez certifikátu dnes už neprijateľným riešením,"  uviedla pre TREND Janka Machová z oddelenia prenájmu kancelárskych nehnuteľností  spoločnosti JLL. Na tento trend smerujúci na Slovensko zo západnej Európy reflektujú aj slovenskí developeri a prirodzene sa snažia reflektovať na požiadavky trhu. Okrem faktu, že tak prispievajú k znižovaniu emisií a ochrane životného prostredia, zeleným certifikátom podľa nej zlepšujúcu svoju pozíciu v konkurečnom boji.

Z počtu certifikovaných 36 budov v Bratislave má z nich 62 percent certifikáciu budovy BREEAM, 5 percent kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 33 percent LEED certifikát. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding má iba budova Twin City Tower (HB Reavis), a v prípade LEED Platinum ide o budovy Digital Park I-III (Penta Real Estate) a Ein Park Offices (Corwin).

Zelené budovy v Bratislave

Zdroj: BRF

Zelené budovy v Bratislave

Slovenskí developeri majú skúsenosti s trvalo udržateľnými budovami. Stavajú ich úspešne doma aj v zahraničí. TREND im dal priestor na vyjadrenie o roku 2021 na kancelárskom trhu aj o trvalo udržateľnom rozvoji v tomto segmente na trhu nehnuteľností, ktorý musel reagovať na zmeny ako dôsledok pandémie koronavírusu od roku 2020.