Do projektu, na ktorý bolo 16. augusta 2022 vydané Územné rozhodnutie vstupuje holandský investor Sinan Parlar v kooperácii so spoločnosťou FPD za ktorou stojí Anton Siekel.

Majitelia pozemkov aktuálne čakajú na právoplatnosť Územného rozhodnutia. Spoločnosť Ister II. s.r.o., už predstavila aj architektonický návrh projektu, ktorý pochádza z dielne A1 ReSpect, a.s. na čele s architektom Ing. Branislavom Kaliským.

Projekt pozostáva zo štyroch objektov, ktorých dominantu tvorí 33 poschodová budova Ister Tower. Súčasťou projektu sú podzemné garáže, výšková budova, objekt pre administratívu a bývanie či hotel.

Projekt by mal byť ukončený v roku 2026.