Architektonické riešenie budovy

Objekt Nivy Tower je hmotovo riešený ako kolmá výšková budova obdĺžnikového pôdorysu, vertikálne predelená na troch stranách našikmenými zárezmi, tzv. stuhami, zvýrazňujúcimi jej dynamiku a štíhlosť. Svojou užšou (východnou) stranou je nasmerovaná ku križovatke Svätoplukova a ul. Mlynské nivy.Na juhozápadnej strane sa prostredníctvom zárezov otvára centru hlavného mesta a jeho dominantám. Aj terasa na 29. podlaží je orientovaná práve týmto smerom. Samotný parter veže je pri hlavnom vstupe smerom ku križovatke ustúpený cez dve podlažia, čím sa vytvára prirodzený a plynulý nástup od rozptylového priestoru pri križovatke.

Dizajn objektu je tvorený troma základnými typmi fasády. Úlohou fasády administratívnej časti je rozdeliť hmotu budovy na menšie celky pomocou striedania dvoch farebných tónov zasklenia a zároveň vertikálne či horizontálne akcentovanými krycími lištami modulov fasády.

Okrem dvoch typov zasklenia a rámovania k tomu prispieva vertikálne a delia hmotu na menšie celky. Fasáda v parteri a na najvyššom podlaží je maximálne transparentná. Z polohy parteru otvára priamy pohľad do priestoru vestibulu a vizuálne ho pričleňuje k zrekonštruovanému bulváru Mlynské nivy.

V obdobnom duchu je aj fasáda pripravovanej reštaurácie na 29. NP, ktorá vďaka svojej priezračnosti ponúkne panoramatický výhľad a odčlení funkcie tohto podlažia od nižších – administratívnych. Celý modulový systém fasády vyhovuje čo najflexibilnejšiemu budúcemu dispozičnému riešeniu kancelárií, prípadne iným priestorom.

Funkčné členenie budovy

Podzemné podlažia (2. PP, 1. PP, 1. PP-MP) sú vyhradené na parkovanie, technologické vybavenie a sklady. Všetky tri suterény sú priamo prepojené so suterénmi objektu autobusovej stanice, z ktorých je automobilový prístup do objektu Nivy Tower. Vstupné podlažie (1. NP) je určené pre peších a cyklistov.

Práve tu sa nachádzajú hlavné vstupy – do priestorov administratívy na 4. až 29. NP sa vchádza zo strany predpolia križovatky Mlynské nivy a Svätoplukova cez priestrannú vstupnú halu. Cyklovstup je z južnej strany z ulice Mlynské nivy. Príjazd a odjazd áut z podzemnej garáže je primárne cez rampu na Svätoplukovej ulici.

Nivy Tower

Nivy Tower | Zdroj: Ondrej Synak

Na tomto podlaží sa nachádzajú aj nájomné obchodné prevádzky, prístupné z časti autobusovej stanice, ale aj odpadové hospodárstvo a náhradný zdroj elektrickej energie. Sociálno­-hygienické zariadenie na 1. NP je navrhované pre verejnosť a spĺňa požiadavky pre imobilných.