Nový prírastok v downtowne

O prvej zmienke transformácie brownfieldu na Bottovej ulici sme informovali ešte v októbri roku 2023. Spoločnosť Immocap odhalila budúcu podobu rezidenčného domu, ktorá vzišla z pera českých architektov CHYBIK + KRISTOF. Projekt sa stal aj akýmsi ochrancom bývalej Design Factory. Dom bude totiž postavený priamo nad zámočníckou dielnou, ktorá je jedným z posledných reliktov poukazujúcich na históriu lokality.

Prudké búranie okolitých

Prudké búranie okolitých stavieb z roku 2008 ale ustála aj centrála Západoslovenskej energetiky na Čuleňovej ulici, neďaleko Design Factory. Sídlo ZSE je však výrazne v protiklade s aktuálnymi cieľmi lídra v energetickom segmente. Stavba je zastaraná, nespĺňa požadované štandardy a v neposlednom rade, ide o absolútne nereprezentatívny objekt.

Vznikla tak spolupráca s developerom Immocap, pričom prvé výsledky sme videli práve v októbri minulého roku. Okrem bytového domu a rekonštrukcie Design Factory tu pribudne aj nová, moderná centrála ZSE. Zámer sa pripravoval v novej polohe medzi projektami Metropolis a Sky Park Offices, čo znamená, že Západoslovenská energetika definitívne opustí starý komplex budov, ktorý obývala roky.

Nová centrála ZSE spoločne s bytovým domom a bývalou Design Factory | Zdroj: Immocap

Prvé informácie zverejnila spoločnosť Immocap v júni minulého roka, pričom v tomto období bola definitívna podoba budovy neznáma. Developer oznámil vznik konceptu s nízkou uhlíkovou stopou už počas výstavby, pričom nový objekt mal byť technologicky jedinečný s vysokou energetickou hospodárnosťou. 

Nové sídlo ZSE opísal developer ako kompletne uhlíkovo neutrálnu budovu, ktorá má priniesť oproti porovnateľným budovám až o 70 percent vyššiu úsporu prevádzkových nákladov v kancelárskych a obchodných priestoroch. Immocap tiež oznámil, že chce využiť najnovšie technológie, vďaka čomu bol projekt definovaný aj ako jedinečný ekologický koncept.

Jednoduchá hmota sa rovná atraktívna architektúra

V súťaži o najvhodnejšie riešenie pre nové sídlo ZSE zase uspela kancelária Čechvala Architects – na projekte sa podieľajú architekti Tomáš Čechvala, Filip Galko a František Ščury. 

„Architektonické riešenie novej centrály ZSE neprináša „ďalší” výrazný zásah do územia,” začína svoje rozprávanie architekt Tomáš Čechvala. Podľa neho bolo cieľom architektov priniesť jednoduchú hmotu, ktorá upokojí priestor v bezprostrednom okolí. „O to väčší dôraz kladieme na detailnosť architektonického riešenia. Farebnosť, použité materiály spolu s plastickým stvárnením fasád umožňujú budove „meniť náladu“ počas dňa. A tým je atraktívna aj napriek svojmu jednoduchému tvarosloviu,” hovorí architekt o návrhu.

Pohľad na fasádu a komunitnú terasu novej centrály Západoslovenskej energetiky |

„Významný krok vpred v rámci nášho kontextu je technologické riešenie budovy. Označenie „prvá uhlíkovo neutrálna budova” vo svojej triede hovorí za veľa,” konštatuje fakty Tomáš Čechvala, ktorý verí, že práve vďaka takémuto prístupu bude budova prinášať konštantnú kvalitu.  

Architekt nám rovnako priblížil rozdiel budovy od ďalších, už existujúcich stavieb v okolí: „Objekt sa od nich paradoxne vyčleňuje tým, že je prísne ergonomický, jednoduchý a úprimný vo vzťahu k svojej funkcií.” Oproti stavbám podobného charakteru je podľa Tomáša Čechvalu návrh odlišný súladom technologického konceptu a architektonického riešenia.

Nastáva tak otázka spôsobu prepojenia novej centrály ZSE s plánovaným bytovým domom a historickou zámočníckou dielňou. „Projekty sú prepojené verejným priestorom – zeleným vnútroblokom, na ktorého riešení spolupracujeme aj s mestom, resp. Útvarom hlavného architekta. Tento priestor musí splniť dôležitú úlohu, a to prepojiť vhodným spôsobom terén pred budovami projektu Sky Park a novú zónu na nábreží Dunaja,” uzatvoril Tomáš Čechvala. 

Ďalšie detaily boli zase uvedené v dokumentácii pri predložení projektu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) v závere roka 2023. Nová centrála má disponovať výškou do 32 metrov, nachádzať sa tu má aj detské centrum, gastroprevádzka, zákaznícke centrum či služby pre cyklistov.

Strešné podlažie budovy je ustúpené a slúžiť má pre pobytovú funkciu zamestnancov – navrhnutá je tu terasa. Administratívna plocha bude o veľkosti 4 100 metrov štvorcových, pričom ZSE počíta v budove so 750 zamestancami. Spoločne by tu malo vzniknúť 433 parkovacích miest, situovaných v podzemí.

Prvá, uhlíkovo neutrálna budova na Slovensku

Svoje vyjadrenie nám poskytol aj Martin Šramko, CEO spoločnosti Immocap. Podľa neho nová centrála ZSE skrášli vznikajúcu zónu v bratislavskom downtowne esteticky aj funkčne. „Pripravované sídlo Západoslovenskej energetiky, ktoré navrhlo štúdio Čechvala Architects, ide ambici