Počas tretieho kvartálu tohto roka bolo uzavretých celkom 82 transakcií. Ich priemerný objem pritom dosiahol úroveň približne 20 miliónov eur. Šesť transakcií sa však vyšplhalo až do výšky nad 90 miliónov eur, pričom prebehli v segmentoch kancelárskych, maloobchodných a priemyselných nehnuteľností v rámci štyroch krajín. Spoločnosť CBRE udáva, že úplne najväčšie transakcie sa týkali priemyselných a kancelárskych nehnuteľností, a to práve u nás na Slovensku a v Poľsku.

V rámci CEE regiónu dosiahol celkový objem investícií v rámci tretieho kvartálu úroveň 1,37 miliardy eur. „Medzi jednotlivými štátmi badáme výrazné rozdiely. Mimoriadne sa pritom darilo práve Slovensku (214 miliónov eur), Česku (215 miliónov eur) a tiež Maďarsku (132 miliónov eur).  V porovnaní s 3. kvartálom minulého roku sa v týchto krajinách objem investícií zvýšil v priemere až o 78 percent. Naopak, výrazné poklesy zaznamenalo Poľsko a Rumunsko, kde boli investičné objemy nižšie sumárne o 55percent,“ Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko.

Aj napriek medziročnému poklesu (- 36 percent) smerovalo v regióne CEE najviac investícií opäť do segmentu kancelárskych nehnuteľností. Tie si, podľa aktuálnych CBRE meraní, odkrojili z celkového investičného koláča podiel vo výške 41 percent. Nasledovali logistické a priemyselné nehnuteľnosti s objemom 31 percent a maloobchodné nehnuteľnosti s investíciami vo výške 22 percent.