V oblasti zdravotníctva čelí BSK významným štrukturálnym výzvam, a to najmä z dôvodu nedostatku lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Následkom je nerovnomerná dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regióne a najvyšší podiel všeobecných lekárov a pediatrov v dôchodkovom veku spomedzi všetkých krajov na Slovensku.

„V dôsledku nepriaznivého demografického trendu je náš kraj zároveň najrýchlejšie starnúcim krajom na Slovensku. S tým sú spojené neustále sa zvyšujúce nároky na zdravotnú starostlivosť. Spoločným memorandom chceme podporiť a rozvíjať aktivity, ktoré súvisia so vzdelávaním a výchovou mladých ľudí v oblasti zdravotníctva a prispieť k riešeniu štrukturálnych problémov v tejto oblasti,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Kampus ako výučbové a vedecko-výskumné centrum

Pri novej bratislavskej Nemocnici Bory, ktorej otvorenie je naplánované na marec budúceho roka, má následne vzniknúť aj zdravotnícky kampus. Bude slúžiť  ako výučbové a vedecko-výskumné centrum založené na verejno-súkromnom partnerstve. Cieľom je vzájomné zdieľanie príkladov najlepšej praxe v sektore zdravotníctva, transfer technológií v zmysle aplikácie výsledkov vedecko-výskumných aktivít do medicínskych procesov a rozvoj inovačnej kultúry. 

 

včera 12:36 Kampus v bratislavskom Lamači bude slúžiť ako výučbové a vedecko-výskumné centrum

Memorandum o porozumení medzi Bratislavským samosprávnym krajom (BSK), Penta Hospitals International a Slovenskou zdravotníckou univerzitou (SZU) schválili dnes bratislavskí krajskí poslanci. Informovala o tom hovorkyňa BSK Lucia Forman.

V oblasti zdravotníctva čelí BSK významným štrukturálnym výzvam, a to najmä z dôvodu nedostatku lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Následkom je nerovnomerná dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regióne a najvyšší podiel všeobecných lekárov a pediatrov v dôchodkovom veku spomedzi všetkých krajov na Slovensku.

„V dôsledku nepriaznivého demografického trendu je náš kraj zároveň najrýchlejšie starnúcim krajom na Slovensku. S tým sú spojené neustále sa zvyšujúce nároky na zdravotnú starostlivosť. Spoločným memorandom chceme podporiť a rozvíjať aktivity, ktoré súvisia so vzdelávaním a výchovou mladých ľudí v oblasti zdravotníctva a prispieť k riešeniu štrukturálnych problémov v tejto oblasti,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.

Kampus ako výučbové a vedecko-výskumné centrum

Pri novej bratislavskej Nemocnici Bory, ktorej otvorenie je naplánované na marec budúceho roka, má následne vzniknúť aj zdravotnícky kampus. Bude slúžiť  ako výučbové a vedecko-výskumné centrum založené na verejno-súkromnom partnerstve. Cieľom je vzájomné zdieľanie príkladov najlepšej praxe v sektore zdravotníctva, transfer technológií v zmysle aplikácie výsledkov vedecko-výskumných aktivít do medicínskych procesov a rozvoj inovačnej kultúry. Nová nemocnica bude mať 14 operačných sál.


Zdroj: vizualizácia/Nemocnica Bory