Trend nechcené práca z domu je zjavný v úplnej väčšine firiem a vôbec pritom nezáleží na ich veľkosti. V brnenskom Technologickom parku, do ktorého sa so svojimi kanceláriami presúva čoraz väčší počet svetových firiem, spoločnosti zhodne potvrdzujú, že práca z domu nie je ako pre zamestnávateľa, ako aj pracovníkov ideálnym dlhodobým riešením. "Hoci firmy v režime home office pracujú už takmer rok, všetci už vyzerá uvoľnenie. Väčšina pracovníkov vníma home office ako občasný benefit, nie ako vhodný dlhodobý stav," načrtáva situáciu v Technologickom parku Jitka Sládková, riaditeľka strategického rozvoja a marketingu.

Napríklad IT špecialisti z vývojárskeho štúdia Futured by tiež radšej pracovali priamo z kancelárií. "Pod značkou Futured pracuje štyridsať päť ľudí a až deväťdesiat percent z nás pracuje počas druhej vlny z domova. Vzhľadom k tomu, že všetci sedíme za počítačom, je to pre nás asi o niečo jednoduchšie ako v iných odvetviach, napriek tomu nám veľmi chýba predovšetkým kontakt s ľuďmi, ktorý prácu urýchľuje a zefektívňuje. Hneď ako to bude možné, chceme sa vrátiť do štandardného stavu," približuje situáciu Lukáš Strnadel, CEO Futured.

Efektivita práce v období pandémie klesá až o dvadsať percent

Neštandardné situácie v zamestnaní trvá už veľmi dlho a je náročná úplne pre všetkých zúčastnených. Firmy si postupom času už dokázali upraviť pracovné mechanizmy, avšak najväčší problém je s efektivitou. "U klientov v súčasnosti prevažuje stav, kedy sa podarilo stabilizovať systém práce v režime home office, ale práve efektivita sa stáva jeho slabým miestom. Dôvodom je sociálna deficit, chýba osobné kontroly vedúceho pracovníka, čo často vedie k problémom s organizáciou času i výkonu, "upozorňuje Vojtěch Bednář, z inštitútu Firemné sociológ.

Podľa Bednářa klesá efektivita v pandemickej čase až o dvadsať percent, čo v praxi znamená, že na objem práce je potrebné viac ľudí, ktorí sa ale paradoxne horšie kontrolujú. To vedie firmy do situácie, kedy hoci majú problém s odbytom, tak nemajú práve kvôli nižšej efektivite dostatok ľudských zdrojov.

Firmy vypĺňajú čas inováciami a rekonštrukciami

Problematiku menšieho odbytu a tiež nižšieho vyťaženia kancelárskych priestorov sa snažia firmy vyriešiť rôznymi spôsobmi. Podľa Jiřího Macha, prevádzkového riaditeľa Technologického parku, rad firiem využíva čas, kedy v kanceláriách nikto nie je, k rôznym inováciám a rekonštrukciám, ktoré zvyšujú kvalitu pracovného prostredia. Ďalším zo spôsobov, ako znížiť náklady za prenajaté kancelárske priestory, je ich zdieľanie. V Technologickom parku sú však straty u veľkých korporácií za platenie nájmov zanedbateľné:

"U týchto firiem tvoria nájom veľmi malú časť nákladov v porovnaní so mzdovými nákladmi. Počítajú je v jednotkách percent. Preto predpokladám, že redukcia priestor bude do budúcnosti relatívne zanedbateľná. Podľa môjho názoru sa nákladová úspora na nájme neoplatí vzhľadom k strate efektivity, ktorá v režime home office postihuje až osemdesiat percent zamestnancov."

Firmy sa najmä na jar stretávali s technickými problémami

Fenomén home office prechádza kvôli pandémiu dynamickým vývojom. Masívny presun zamestnancov z kancelárií domov bol pre firmy z hľadiska administratívy veľkou výzvou. "Najväčší problém bol pri prvej vlne v technike, IT či kvalite internetového pripojenia. Na to sme na jar boli pripravení len čiastočne. Vo finále sa to prejavilo na výkone, ktorý v tej dobe bol zhruba na osemdesiatich percentách oproti prítomnosti pracovníkov v kancelárii," tvrdí Roman Mazák, predseda družstva združenia veľkoobchodov a maloobchodných jednotiek CBA, ktoré aktuálne číta vyše tisíc predajní, produkuje obrat viac ako štyri miliardy korún a zamestnáva šesťsto zamestnancov, z ktorých zhruba pätina pracovala z domu.

"V tejto chvíli sa nám podarilo všetko nastaviť tak, že výkon je takmer stopercentná, či už doma alebo v kancelárii. Inovovali sme náš softvér, zaistili našim zamestnancom kvalitnú techniku, a tak je výkon porovnateľný so štandardným stavom," dodáva.

Aj vďaka koronavírusy rastie dopyt po automatizovaných riešeniach

Znížená efektivita a predĺženie reakčnej doby medzi zamestnancami a zamestnávateľmi v rámci firemných procesov má za následok čoraz častejšie využívanie online riešenia. Tie spoločnostiam dokážu ušetriť čas, a tým pádom aj financie, o ktoré firma kvôli nižšej výkonnosti prichádza.

"Efektivita práce zamestnancov patrí vo všetkých úspešných firmách medzi najdôležitejšie faktory, na ktoré vedenie spoločností kladie najväčší dôraz. Management si je vedomý toho, že v čase, keď vysoké percento ľudí pracuje z domu, nie je možné ustrážiť všetky firemné procesy a postupy tak, ako keď pracujete všetci v jednom priestore a všetko si môžete obehnúť v rámci minút. Preto sa obzerá po online riešeniach, ktoré prácu zjednodušia a výrazne urýchli," uvádza Tomáš Jirásek, project manager v spoločnosti Webkomplet, ktorá stojí za vývojom Backy, online aplikácie pre riadenie firmy a projektov, ktoré sa stará o komplexnú správu firemných procesov.

Súčasný stav tak prekvapivo priviedol firmy k masívnejšiemu využitie ERP systémov a iných cloudových riešení. "V začiatkoch krízy sa implementovala, často ad hoc, celá rada systémov a online aplikácií, ktoré mali umožniť bezkontaktné spoluprácu tam, kde predtým nebola vidieť. Nasledovalo zistenie, že mnoho firiem má už z minulosti zavedené kvalitné, často veľmi nákladné nástroje, ktoré ale nevyužíva, pretože sa ich plne využívať nenaučila," hovorí Bednář. Inštitút Firemné sociológ v posledných mesiacoch pozoruje zvýšený záujem o nasadzovanie systémov a online aplikácií, ktoré zjednotia spoluprácu tak v režime home office, ako aj mimo neho.

Najnovšie aplikácie na trhu dokážu spojiť do jedného balíčka celý rad nástrojov, ktoré firmám v rámci práce z domu dokážu významne zefektívniť prácu a ušetriť čas. "V dnešnej dobe sa na trhu objavujú aplikácie, ako je Backy, ktoré napríklad hneď po prihlásení na hlavnej stránke ukazujú aktuálny prehľad kolegov, kde sa nachádza. Ak sú v kancelárii, pracujú z domu, či majú dovolenku, alebo sú na nemocenské. Všetci o sebe vie. Z manažérskeho pohľadu máte tím pod kontrolou a vidíte, na čom aktuálne kolegovia pracujú a môžete to s nimi ihneď online konzultovať. Každý pracovník má prehľad o svojich úlohách aj o prácu podriadených, vie, čo už má hotovo, čo ho ešte čaká a taky čo nestíha," uzatvára Jirásek z firmy Webkomplet.

Zdroj: // Místo prodeje