Nové cyklistické trasy

 Podľa developera Petržalka City je základom prvej etapy projektu priemerná hustota zástavby, krátke pešie vzdialenosti, prevaha zelenej mobility nad klasickou dopravou. Chcú tu dobudovať aj cyklistické trasy s prepojením na susedné lokality, aby bola čo najmenšia potreba automobilovej dopravy.

Kľúčovou bude električková doprava

Projekt je zverejnený na Enviroportále v rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie. Týka sa územia severne od Romanovej ulice, zo západu je vymedzené tokom Chorvátskeho ramena a z východu plánovaným predĺžením električkovej trate - v budúcnosti možnou hlavnou rozvojovou osou Petržalky.

Územie v súčasnosti neobsluhuje mestská hromadná doprava, je tu však navrhnutá električková trať so zástavkou Gessayova, ktorá je v súčasnosti vo fáze výberového konania zhotoviteľa stavby. Autobusová doprava nebude priamo prechádzať cez územie, najbližšie zastávky sú na Romanovej ulici v blízkosti navrhovaného areálu v pešej dostupnosti.

Prvá etapa Petržalka City

Plocha riešeného územia: 14 917 m2 Celková zastavaná plocha: 3 049,2 m2 Maximálny počet nadzemných podlaží:15 Maximálny počet podzemných podlaží: 4 Počet bytov a obyvateľov spolu :199 bytov a 542 obyvateľov Celková nadzemná hrubá podlažná plocha

- z toho bývanie 18 722 m2

- z toho občianska vybavenosť : 8 369 m2

Počet parkovacích miest spolu : 469

PRAMEŇ: Petržalka City – 1. etapa, Enviroportál

Maximálne 15 podlaží

V prvej etape má developer postaviť jeden dvojblok a tri budovy, jednoizbové až šesťizbové byty vrátane mezonetov, priestory pre služby, obchody, administratívu, fitness a športové centrum.

Najvyššou budovou s 15 nadzemnými podlažiami má byť bytový dom C1 a najnižšou polyfunkčná budova C2 so šiestimi nadzemnými podlažiami. Zaujímavosťou tejto budovy je, že sa v nej uvažuje o športovej občianskej vybavenosti. Na juhovýchodnej časti fasády má byť exteriérová lezecká stena. Ďalšia polyfunkčná budova B1 má mať deväť nadzemných podlaží a obytná budova C3 sedem podlaží. 

Menšie kancelárske priestory

Kým na juhu dvojbloku B1 bude prevažovať funkcia bývania, na severe bude administratívna časť. Kancelárske priestory sú naplánované na treťom až deviatom nadzemnom podlaží v severnom bloku. Kancelárie sú navrhnuté ako menšie s vlastným zázemím. Návrh vychádza z trendu postupného upúšťania od veľkých korporátnych priestorov aj pre pandémiu koronavírusu a s tým spojenými opatreniami.

Práce na polyfunkčných a obytných budovách v 1. etape by sa mali začať v štvrtom štvrťroku budúceho roka a skončiť v roku 2025. Predpokladaná výška stavebných nákladov je 44 miliónov eur.