Podľa novej analýzy globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE majú kancelárske budovy, ktoré spĺňajú tzv. ESG normy (spoločenská zodpovednosť a ekologická udržateľnosť), vyššie priemerné ceny nájmov ako necertifikované budovy. Nejedná sa pritom len o nové, ale aj už existujúce budovy. Podľa odborníkov zo CBRE tento trend podporuje aj výzva programu Európskej zelenej dohody, ktorej cieľom je dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050.

„Certifikované kancelárske budovy a priestory vykazujú vyššiu mieru obsadenosti ako tie necertifikované. Nová legislatíva, rastúce prevádzkové náklady a čoraz vyššie nároky sú dôkazom, že princípom udržateľnosti je potrebné venovať vysokú pozornosť aj v sektore komerčných nehnuteľností. ESG princípy budú dôležitým faktorom pri rozhodovaní sa firiem, nakoľko pri výške nájmu, prevádzkových nákladov či atraktivite priestorov, sa stane nezanedbateľným ukazovateľom kvality budovy. A to hlavne u firiem, ktoré kladú dôraz na svoju reputáciu, ich cieľom je ochrana životného prostredia, ale tiež zvýšený komfort a produktivita zamestnancov,“ vysvetľuje Silvia Bassadin, riaditeľka oddelenia ESG a udržateľnosti, CBRE Slovensko. Dodáva tiež, že tento trend poháňa aj vládna regulácia štátov, ktoré začali evidovať nielen finančné, ale aj nefinančné aktivity spoločností.

ZELENÉ BUDOVY SA TEŠIA OBĽUBE, BRATISLAVA SA DRŽÍ NA ČELE S POMEROM 45 %

 

Spoločnosť CBRE už dlhodobo analyzuje situáciu na 18 trhoch, vrátane Slovenska. Z výsledkov analýz vyplýva, že podiel certifikovaných kancelárskych nehnuteľností na všetkých týchto trhoch dosiahol úroveň 20 %, pričom v roku 2019 to bolo 14 %. Firmy teda podpisujú kontrakty v certifikovaných budovách čoraz častejšie. „Na druhej strane, pri porovnaní jednotlivých európskych lokalít sme zaznamenali aj citeľné rozdiely. Podiel certifikovaných budov na lokálnych trhoch sa pohybuje v rozmedzí 5 % (napr. Aarthus, Malmö a Rím), až po viac ako 40 %. Na čele rebríčka sa pritom nachádza práve aj Bratislava, Amsterdam, Bukurešť, Budapešť, Praha či Varšava,“ odhaľuje Silvia Bassadin, riaditeľka Oddelenia ESG a udržateľnosti, CBRE Slovensko. Spresnila tiež, že práve v našom hlavnom meste je tento pomer až na úrovni 45 %.

 

Trend udržateľnosti je v Bratislave viditeľný už posledné štyri roky. Podiel čistej prenajatej plochy (celková nájomná aktivita bez renegociácii) v tomto období predstavovala približne 65 %, pričom oproti minulému roku tento podiel stúpol. Podľa CBRE, v prvom polroku 2022, predstavoval podiel čistej prenajatej plochy viac ako 60 %. Priepastný rozdiel je pritom, podľa expertov, prítomný aj v tomto smere. Napríklad v Kodani či Berlíne je tento podiel len na úrovni 5 %.

Pozitívny je aj fakt, že tento trend je prínosný aj pre ekonomiku štátov. „Naša analýza jasne ukazuje významnú koreláciu medzi certifikátmi trvalej udržateľnosti a trhovou hodnotou budov. Citeľný je teda aj samotný ekonomický stimul,“ dopĺňa Dragana Marina, riaditeľka oddelenia výskumu udržateľnosti, CEE CBRE.

MNOHÉ EURÓPSKE TRHY EŠTE ÚROVEŇ NA ZÍSKANIE CERTIFIKÁTU NEDOSIAHLI

 

Trend udržateľnosti je teda značný a odborníci sa zhodujú na tom, že trh s komerčnými nehnuteľnosťami čoraz viac myslí na ochranu životného prostredia aj vo svojich stratégiách a uvedomuje si, že práve udržateľné budovy zohrávajú kľúčovú úlohu pri našom prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo. Faktom je však aj to, že mnohé európske trhy ešte stále nedosiahli potrebnú úroveň na získanie certifikátov udržateľnosti. CBRE tento fakt odôvodňuje dvoma kľúčovými faktormi. Okrem časového rámca je to individuálna dynamika daného trhu, ale tiež legislatívne rámce a vládna regulácia.