Bratislavská Patrónka je pre domácich známa ako kľúčový dopravný uzol. V tomto lukratívnom mestskom priestore postupne pribudnú projekty ako napríklad nová centrála spoločnosti ESET. Dôjde i k modernizácii neďalekej ZOO.

Medzi ďalšie výrazné projekty v lokalite patrí aj rekonštrukcia vedeckého areálu SAV, ktorý by sa mal pretransformovať na moderný kampus budúcnosti.

O detailoch a míľnikoch pripravovanej rekonštrukcie povedal pre Forbes viac člen predsedníctva SAV František Simančík, ktorý má samotný projekt pod palcom.

100 miliónov eur, 10 až 15 rokov

Futuristický dizajn a moderný vzdušný priestor plný zelene. Aj tak môžu pôsobiť vizuály prerábky vedeckého areálu SAV po prvom nahliadnutí. Tie sú výsledkom urbanistickej súťaže, ktorej víťazmi sa stali slovenské štúdio Gro architekti a britské Studio Egret West.

Samotná architektonická súťaž bola súčasťou verejného tendra na projektanta konečnej urbanisticko-krajinárskej podoby kampusu. Finálna podoba je vo forme tzv. „masterplánu“, bude sa obstarávať prakticky ihneď a mala by byť hotová do polovice roku 2024..

Následne sa môže začať s úpravami a projektovými prácami na jednotlivých častiach „masterplánu“. „Stav navrhovaný podľa víťaznej vízie architektov v rozsahu priestorovej potreby na najbližšie obdobie by sa mal dať postupne zrealizovať s rozpočtom okolo 100 miliónov eur počas 10-15 rokov,“ konkretizoval plány pre Forbes František Simančík zo SAV.

Kampus SAV. Archív Gro architekti

Prvé úpravy už tento rok

Ako Simančík zároveň dodáva, koniec výstavby vedeckého areálu SAV na Patrónke je do určitej miery otvorený a leitmotívom prerábky je aj flexibilita. Zmena oproti minulosti má byť taká, že úprava areálu má mať seriózny a realistický plán bez provizórnych riešení. Simančík tak podčiarkol, že s prvými úpravami areálu by sa malo začať už tento rok.

„Budú to najmä úpravy, ktoré nevyžadujú komplikované povolenia, ktoré dokážeme realizovať vlastnými kapacitami alebo z disponibilných finančných zdrojov. Súčasne chceme začať s projektovou prípravou budúcej výstavby, aby sme mali pripravené portfólio prác v prípade, že sa nám podarí zabezpečiť dodatočné finančné zdroje,“ ozrejmil.

VÍŤAZNÉ ŠTÚDIO O KAMPUSE BUDÚCNOSTI

„Pri návrhu sme, samozrejme, brali do úvahy existujúci stav areálu, jeho slabé a silné stránky a pracovali s nimi ďalej. Najväčšou výzvou bola pre nás miera vízie areálu. Pri takýchto väčších celkoch je ľahké skĺznuť do riešenia malých, pre víziu parciálnych, problémov. Tie sú síce viditeľné na prvý pohľad, ale vo väčšom koncepte sa strácajú. Rovnako je jednoduché vytvoriť jasný nový koncept územia, ktorý má však s realitou a daným prostredím len málo spoločného,“ vysvetlil pre Forbes Juraj Palovič z Gro architekti.

V prvej etape odklon dopravy

Výstavba tak bude rozdelená do viacerých etáp. V prvej etape sa napríklad odkloní automobilová doprava, aby sa mohol začať kampus postupne pretvárať na parkový areál.

„Zrekonštruujú sa niektoré existujúce priestory, kde sa nevyžaduje komplikovaná administratívna príprava. Tieto práce z veľkej časti dokáže SAV urobiť vlastnými kapacitami a pomocou ušetrených prostriedkov,“ osvetlil rané plány prestavby Simančík.

Plán prestavby areálu SAV na Patrónke. Archív: gro architekti

Ďalšie etapy

Začne sa tak súčasne aj s projektovou prípravou na stavebné aktivity a projekty v blízkej budúcnosti, ako je napríklad výstavba priestorov pre ústavy spoločenských vied, úprava centrálnej zóny s novým vstupom, centrálnym záchytným parkoviskom, zdieľanými službami, novým prezentačným centrom a miestom pre semináre či styk s verejnosťou. Odhaduje sa, že práve realizovanie týchto práv v druhej etape rekonštrukcie areálu by malo vyjsť na 40 miliónov eur.

„Po vyriešení priestorových problémov spoločenskovedných ústavov bude možné pokračovať v rekonštrukcii ubytovacích kapacít v areáli, čo by malo prispieť k zlepšeniu mobility vedeckých pracovníkov,“ podčiarkol ešte Simančík. Ďalej by sa malo v rámci rekonštrukcie pracovať aj na dobudovaní priestorov na vedecké účely, ale aj rozšírenie ubytovacích zariadení.

HISTÓRIA AREÁLU SAV NA PATRÓNKE

Výstavba a prestavba areálu SAV na Patrónke je už roky veľkou témou. Kreovanie vedeckej štvrte Slovenskej akadémie vied podľa Simančíka bolo na pretrase už pred Nežnou revolúciou. Práce na areáli sa však mali skomplikovať práve po roku 1989.

„Spoločenské dianie po roku 1989 spôsobilo zásadné zmeny aj v SAV, ktorá sa v dôsledku nedostatku štátnej podpory musela jednak výrazne personálne zredukovať a zároveň musela rezignovať na akúkoľvek zmysluplnú investičnú politiku ohľadom areálu. Stavebná aktivita v areáli tak po takmer tridsaťročnej nepretržitej výstavbe prakticky skončila,“ prezradil k histórii areálu Simančík. Finančné prostriedky, ktoré mala SAV v tom čase k dispozícii, sa využili už len k údržbe areálu a zateplovaniu budov.

„Keďže sa nepodarilo zrealizovať všetky pôvodne plánované stavby, provizórne budovy sa často stali trvalými prvkami areálu, pričom sa takto narúšala aj jeho celková koncepcia a postupne začal strácať na svojej hodnote,“ okomentoval ešte člen predsedníctva SAV.

K väčšej zmene malo dôjsť v roku 2010, a to s príchodom európskych financií. Peniaze na prestavbu síce už boli k dispozícii, no podľa Simančíka chýbala relevantná urbanistická štúdia. V roku 2019 sa tak začalo v reálnejších kontúrach hovoriť o budúcnosti prerábky intenzívne skloňovaného areálu SAV.

„Prvú víziu sa Predsedníctvo SAV rozhodlo vytvoriť prostredníctvom otvorenej medzinárodnej súťaže architektov, ktorá bola vyhlásená začiatkom roka 2023,“ dodal ešte Simančík.