V bratislavskej Petržalke plánujú postaviť polyfunkčný komplex Acord – Matador za približne 10 mil. eur. Vyplýva to zo zámeru predloženého spoločnosťou Acord na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.

Územie sa nachádza v bývalom výrobnom areáli Matador a je ohraničené Kopčianskou ulicou, Úderníckou ulicou a Gogoľovou ulicou. Začiatok výstavby je naplánovaný na druhý kvartál roku 2023 a ukončenie na tretí kvartál roku 2025. Predpokladané investičné náklady sú 10 mil. eur.

Účelom zámeru je vybudovanie polyfunkčného súboru, ktorý bude pozostávať zo štyroch objektov umiestnených po obvode územia vymedzeného z juhovýchodu ulicou zo strany súboru nová Matadorka, severovýchodne a severozápadne komunikáciou a okolitou zástavbou, juhozápadne susedným objektom mlyna pôvodného areálu Matador.

Lokalizácia

Lokalizácia | Zdroj: EIA

„Objekty budú riešené ako sekciové domy s vertikálnym komunikačným jadrom a prenajímateľnými priestormi rôznej veľkostnej kategórie,“ uvádza navrhovateľ s tým, že objekty budú prevažne trojpodlažné až štvorpodlažné a jeden šesťpodlažný objekt na nároží z Úderníckej ulice.

Vo vnútrobloku riešeného územia navrhovateľ počíta so zariadeniami na oddych a trávenie voľného času. Hlavný vstup do územia bude z Úderníckej ulice. „Výhľadovo sa uvažuje aj s dopravným prepojením na zónu Matador. Súčasťou zámeru bude aj revitalizácia príslušných komunikácií,“ dodáva navrhovateľ