„Výstavba administratívnej budovy je pre našu spoločnosť kľúčovým projektom, ktorý zároveň odzrkadľuje náš prístup k developmentu. Okrem kvalitnej architektúry a moderných technologických riešení pri jej výstavbe kladieme veľký dôraz na ekologické aspekty, zeleň či verejné priestory," uviedol CEO spoločnosti Reinoo Milan Dubec.

Doplnil, že zároveň má veľký význam pre samotné mesto, keďže vo firmách, ktoré v nej budú sídliť, môže vzniknúť vyše 1000 nových pracovných miest v sektoroch s pridanou hodnotou. Súčasťou budovy bude aj podzemné parkovisko a parkovací dom. „Bude fungovať na princípe 'smart parkingu'. Mimo pracovných hodín bude k dispozícii obyvateľom okolitých bytových domov a pomôže tak zlepšiť situáciu s parkovaním v mestskej časti Vlčince," dodal Dubec.