Vo štvrtom kvartáli 2021 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov (office stock) v Bratislave 1,994 miliónov m2.  Až 65 percent z tejto ponuky naďalej tvoria kancelárske priestory v štandarde A a 35 percent kancelárske priestory v štandarde B.

V priebehu štvrtého štvrťroka 2021 pribudla v rámci Galvaniho business centra v poradí piata budova s rovnomenným názvom Galvaniho Business Centrum 5 s celkovou rozlohou 15 886 m2 prenajímateľnej plochy.

Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne štyri percentá budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších trinásť percent predstavujú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celkové zásoby na komerčné využitie zostávajú na 83 percentách z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (1,67 mil. m2).

Rozdelenie budov na základe obsadenosti ich majiteľmi

Rozdelenie budov na základe obsadenosti ich majiteľmi. | Zdroj: BRF

Zelené budovy

Celkovo máme v Bratislave takmer 675-tisíc m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o 35 percent celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, alebo 36 z 298 budov.

Z certifikovaného stocku má 62 percent BREEAM, 5 percent kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 33 percent LEED certifikát. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding má iba budova Twin City Tower, a v prípade LEED Platinum ide o budovy Digital Park I-III a Ein Park Offices.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (office take-up)

Nájomné transakcie dosiahli vo štvrtom štvrťroku 2021 výmeru necelých 98 000 m2, čo predstavuje 124-percent nárast v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V medziročnom porovnaní vzrástol počet prenajatých plôch o 50 percent, čo deklaruje výrazné oživenie trhu. Celkovo bol v roku 2021 zaznamenaný historicky najvyšší počet metrov štvorcových prenajatej plochy.

Najviac prírastkov tvorili nové nájmy 54 percent a renegociácie 37 percent. Predprenájmy boli na úrovni 8 percent, zvyšok tvorili expanzie existujúcich nájomných zmlúv. Veľkosťou dominovali transakcie vo verejnom sektore s najväčšou transakciou o výmere 21 500 m2, ale aj transakcia v oblasti IT. Celkovo bolo zaznamenaných rekordných 24 transakcií vo výmere nad 1 000 m2.

Prenájom kancelárskych priestorov podľa sektorov (podiel na celkovej výmere)

Prenájom kancelárskych priestorov podľa sektorov (podiel na celkovej výmere) | Zdroj: BRF

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (office vacancy)

Celková miera neobsadenosti v Bratislave zaznamenala výrazné zníženie o 0,61 percenta na súčasných 11,70 percent. Najnižšiu neobsadenosť evidujeme v centre mesta (6,35 percenta), nasleduje vnútorné mesto (10,80 percent), CBD (13,18 percent), okrajová časť mesta (14,27 percent) a najvyššiu mieru neobsadenosť 17,40 percent už tradične zaznamenáva južné nábrežie.