V menšej miere to boli aj ekonomická situácia v celej Európe, či nedostatok prvotriednych nehnuteľností a developerských projektov.

Z prieskumu KPMG Property Lending Barometer, v ktorom sa vyjadrilo 48 bánk z 10 krajín strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska, je aj napriek tomu cítiť opatrný optimizmus, čo sa týka budúcnosti trhu s nehnuteľnosťami a jeho financovania.

Lepší výnos vďaka investíciám

Očakáva sa, že rok 2023 bude z hľadiska celkového objemu investícií najslabší od roku 2009, a to na Slovensku aj v celom regióne strednej a východnej Európy.

V dôsledku vysokých úrokových sadzieb prinášali investície alternatívne k nehnuteľnostiam lepší výnos.

„Slovenský realitný trh sa v súčasnosti nachádza v období, ktorého trajektóriu ovplyvňuje viacero faktorov. V tomto vyvíjajúcom sa prostredí sa banky intenzívnejšie zameriavajú na kvalitu projektov, dôkladne skúmajú skúsenosti developerov a uprednostňujú nadviazané vzťahy,“ uviedol partner pre sektor finančných služieb v KPMG na Slovensku Michal Maxim.

Žiadne výrazné zmeny v portfóliách

Financovanie komerčných nehnuteľností je pre banky stále dôležité a väčšina z opýtaných neočakáva žiadne významné zmeny vo svojich úverových portfóliách, okrem pomalšieho rastu.

Mnohí budú čoskoro čeliť tomu, že v nasledujúcich dvoch rokoch budú musieť refinancovať podstatnú časť svojich portfólií.

V segmente čoskoro splatných úverov na nehnuteľnosti je v priemere 17 percent z nich splatných do 12 mesiacov a 32 percent do dvoch rokov.

Úvery poskytnuté pred pandémiou, keď boli transakcie s nehnuteľnosťami na historicky najvyššej úrovni, sú čiastočne zodpovedné za vysoký objem úverov, ktoré budú splatné v nasledujúcich dvoch rokoch.

Úvery a ich problémy

Napriek výraznému nárastu úrokových nákladov a celkovému negatívnemu ekonomickému vývoju nezaznamenali opýtaní bankári výrazný nárast problémových úverov. Počet úverov s menšími problémami však vzrástol.

„Očakáva sa sprísnenie požiadaviek na vlastný kapitál, čo odráža opatrnejší prístup k poskytovaniu úverov. Celkovo sa slovenský trh s nehnuteľnosťami prispôsobuje meniacej sa hospodárskej situácii, pričom sa zameriava na obozretnosť a selektívnosť,“ priblížil Maxim.