V prvom štvrťroku 2024 predstavovala celková plocha kancelárskych priestorov v Bratislave takmer 2,1 milióna m2. Z toho bolo 19 % v štandarde A+ a 37 % v štandarde A. Najväčší, 44 % podiel však stále pripadá na štandard B. Dobrou správou je, že takmer 41 % kancelárskych priestorov (teda viac ako 850 000 m2) v Bratislave disponuje certifikátom udržateľnosti BREEAM alebo LEED. Aj o tom hovorí kvartálny report realitno-poradenskej spoločnosti CBRE, ktorý priniesol viacero zaujímavých zistení.

OBJEM NEOBSADENÝCH KANCELÁRIÍ KLESOL, ŤAHÚŇOM JE CENTRUM MESTA

Na konci prvého štvrťroka klesla celková miera neobsadenosti priestorov na 13,75 %, zatiaľ čo centrum mesta si aj naďalej udržiava najnižšiu mieru neobsadenosti na úrovni 8,62 %. Pozitívom je, že miera neobsadenosti medzikvartálne poklesla aj v rámci Central Business District, ktorý tvorí viac ako tretinu celkovej modernej ponuky kancelárii v Bratislave.

MEDZIROČNÝ NÁRAST O 2 % A VEĽKÝ ZÁUJEM O KANCELÁRIE VYSOKEJ KVALITY

Na začiatku roka 2024 dosiahla celková prenájmová aktivita kancelárskych priestorov 46 125 m², čo predstavuje iba kozmetický medziročný nárast o 2 %. V tomto štvrťroku však dosiahla čistá prenájmová aktivita (tzv. take-up) hodnotu 33 092 m2 a medziročne klesla o 7%. Najväčšou transakciou bol nový prenájom v oblasti CBD (Central Business District). Celková výmera tejto nájomnej transakcie predstavovala 7 765 m2. Táto oblasť bola zároveň v rámci prenájmov aj najaktívnejšia, pripadlo na ňu 52 % z celkovej aktivity. Z hľadiska sektorov dominovali spotrebný tovar (9 900 m2) a profesionálne služby. Za prvý kvartál bolo zaznamenaných 9 transakcií, ktoré prevyšovali prenajímateľnú plochu 1000 m2.

NÁJOM RASTIE AJ NAĎALEJ, ZÁUJEM O PRÉMIOVÉ PRIESTORY JE SILNÝ

Priemerná výška nájmu v prvom kvartáli 2024 medziročne stúpla o 10,7 % a dosiahla hodnotu 15,5 € na m2/mesiac „Najvyšší dosiahnuteľný nájom rovnako zaznamenáva kontinuálny rast (medziročne o 5,7 %) a aktuálne sa pohybuje na úrovni 18,50 € m2/mesiac. Očakávame, že v najbližšom období bude tento trend pokračovať“, zhodnotil Oliver Galata, riaditeľ prenájmu kancelárskych nehnuteľností v CBRE Slovensko.

„Keď sa pozrieme na kategórie štandardov budov, jasnú dominanciu mali budovy triedy A+, tvoriace takmer polovicu z celkovej prenájmovej aktivity. Tie sú primárne situované práve v oblasti CBD. To iba potvrdzuje silný záujem o kancelárske priestory vysokej kvality,“ vysvetľuje Peter Slovák, analytik v CBRE Slovensko.

NOVÉ PROJEKTY PRIBÚDAJÚ, ROK 2024 VŠAK BUDE SLABŠÍ AKO TIE MINULÉ

Z hľadiska množstva novo-dokončených kancelárií bude rok 2024 jedným z tých slabších. „Očakáva sa dokončenie rekonštrukcie priestorov Sklad 7 od JTRE s celkovou prenajímateľnou plochou 4500 m2. Ďalším projektom, ktorý by mal byť dokončený v tomto roku, je prvá fáza Vydrice od spoločnosti Lucron, s celkovou prenajímateľnou plochou 2 400 m2,“ poodhalil Galata.

„V roku 2025 by mali byť následne dokončené kancelárske priestory OC Dunaj s rozlohou viac ako 6 000 m2 od spoločnosti CTP. Najväčší kancelársky projekt, ktorý je aktuálne vo výstavbe – Chalupkova Offices od Penta Real Estate, má plánované dokončenie v roku 2026. Na trh prinesie až 18 500 m2 nových priestorov,“ uzatvára Slovák.