Objem investícií do komerčných nehnuteľností na Slovensku bol v roku 2023 ovplyvnený viacerými faktormi. Ovplyvnil ich nielen začiatok vojny na Ukrajine v roku 2022, ale aj s ňou súvisiace vyššie ceny energií. Nasledovala stúpajúca inflácia, ktorá viedla k nárastu úrokových sadzieb a spôsobila minuloročné výrazné zdražovanie.  Podľa globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE sa však aj napriek tomu na Slovensku preinvestovalo celkom 664 miliónov eur.

„V rámci medziročných porovnaní sme v investíciách do komerčných nehnuteľností v našej krajine zaznamenali výraznejší pokles, a to o 41 %. Avšak pri pohľade na  objem investícií za posledných 5 rokov išlo o priemerný rok, a to aj napriek naozaj neľahkým časom,“ opisuje Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko. Dodal tiež, že rok 2023 priniesol na náš trh viacero zaujímavých transakcií.

„Medzi najvýznamnejšie investície v roku 2023 patrí zlúčenie portfólia kancelárskych nehnuteľností spoločnosti Tatra Asset Management a Alto. Z hľadiska individuálneho predaja nehnuteľností je to predaj budov Pribinova 19 a Landererova 12. Medzi významné transakcie patrí rozhodne aj predaj industriálneho parku v Trenčíne. Z hľadiska typu nehnuteľnosti zase treba vyzdvihnúť napríklad predaj portfólia showroomov, ktoré boli predmetom predaja investorovi zo Spojených štátov amerických, pričom ten investoval na Slovensku vôbec po prvýkrát,“ vysvetľuje ďalej Procházka.

AJ NAĎALEJ DOMINUJÚ KANCELÁRSKE NEHNUTEĽNOSTI, SILNÝ PODIEL INVESTÍCIÍ PRIŠIEL OD NAŠICH DOMÁCICH INVESTOROV

Už druhý rok po sebe boli najatraktívnejším sektorom práve kancelárske nehnuteľnosti, pričom celkovo si ukrojili až 70-percentný podiel. Druhý najväčší podiel mali logistické nehnuteľnosti, ktorých podiel na celkovom objeme investícii bol na úrovni 14 %. Rovnaké percento patrilo aj maloobchodným nehnuteľnostiam. Zvyšné 2 % prislúchajú sektoru hotelov.

Pozitívny je aj pohľad na pôvod investícií do komerčných nehnuteľností v našej krajine. Výrazným podielom totiž dominujú práve slovenskí investori. Tí si pripísali až 71-percentný podiel. Nasledovali českí investori s podielom na úrovni 21 %. Slovenskí a českí investori tak spolu preinvestovali až 661 miliónov eur. Takmer 8 % z investičného objemu tentokrát dosiahli investori zo Spojených štátov amerických.