GBC 5 je administratívna budova, ktorá dynamickou fasádou a meniacou sa tektonikou okien parametricky reaguje na svetelné podmienky a orientáciu na svetové strany.

Širokými panoramatickými výhľadmi na svahy Karpát a sever Bratislavy, hustými vertikálnymi slnolamami na južnej strane a pozdĺžnymi východnými a západnými fasádami s meniacou sa geometriou perforácií, ako aj nepravidelnými fasádnymi átriami so zeleňou sa architekti snažili priniesť do predmestského urbanizmu zmenu a originálny dizajn.

Bloková forma administratívneho komplexu v tvare písmena C rešpektuje stavebnú dispozíciu pozemku, svetlo-technické podmienky, ekonomiku stavby a dnešné technologické trendy riešenia kancelárskych budov. Prevádzkové dispozície variabilných prenajímateľných priestorov umožnili architektom aplikovať individualizované riešenia prevádzky, cirkulácií a dizajnu kancelárií.

„Práve pre schopnosť absorbovať vo svojom vnútri akékoľvek zmeny nemá budova v sebe výraznú hierarchiu – je univerzálna, no nie nudná či uniformná. Dokonca i zeleň je v podobe átrií „demokraticky“ rozdistribuovaná po fasádach tak, aby z nej profitoval každý,“ vysvetľuje architekt Tomáš Šebo.