Umelá inteligencia môže výrazne pomôcť tým, ktorí sa zaujímajú o svojich návštevníkov, zákazníkov a pohyb ľudí v budovách. Stačia malé inteligentné senzory, ktoré snímajú a vyhodnocujú pohyb pod sebou. „Senzor s pomocou umelej inteligencie rozpoznáva a detekuje objekty alebo osoby a vyhodnocuje ich pohyb a počet. Umelá inteligencia, reprezentovaná takzvanou neurónovou sieťou, nahrádza funkciu ľudského oka a funguje na princípe strojového učenia – systém učíme, aby sa učil a všímal si, čo má byť aktuálne monitorované,“ hovorí Filip Naiser, vedúci vývoja a spoluzakladateľ spoločnosti iC Systems.ai, ktorá dodáva senzory do kancelárskych budov, nákupných centier, obchodov či priemyselných objektov a verejnej dopravy.

Rast dopytu po inteligentnom počítaní osôb sa odvíja aj od vlny COVID 19. Väčším prevádzkam, ktoré museli obmedziť počet zákazníkov s dodatočnou pracovnou silou, senzory umožnili výrazné úspory. Nástroj určený primárne na marketingové účely predajní, ktorý analyzuje pohyb zákazníkov a segmentuje ich podľa daných parametrov, ukázal, že možnosti jeho využitia sú oveľa väčšie.

V maloobchodnom sektore môžu inteligentné snímače zhromažďovať údaje o návštevnosti v reálnom čase, určovať, pri ktorých položkách sa zákazníci zdržia dlhšie, alebo sa učiť demografické údaje o zákazníkoch na lepšie zacielenie reklamy.  V budovách vo všeobecnosti pomáha inteligentné počítanie ľudí predchádzať preplnenosti a umožňuje lepšie plánovať obsadenosť miestností. Zisťuje, kde sa tvoria rady, dokáže ich zredukovať, zefektívňuje priechodnosť, umožňuje zamestnancom lepšie plánovať zmeny v závislosti od počtu návštevníkov a pomáha šetriť náklady na klimatizáciu alebo vykurovanie pri nízkej obsadenosti. Podobne môže dohliadať na pravidelné upratovanie v závislosti od obsadenosti izieb alebo toaliet.

ČISTENIE S UMELOU INTELIGENCIOU

Samotný sektor upratovania sa čoraz viac riadi pokročilými technológiami. Inteligentné upratovacie roboty využíva napríklad spoločnosť ABI Special, ktorá poskytuje služby integrovaného facility managementu. „Robot obsahuje niekoľko senzorov, vníma svoje okolie a dokáže si poradiť s veľkými plochami, vyhnúť sa prekážkam a zabrániť kolíziám. Môže byť tiež integrovaný s výťahom a robot potom môže čistiť niekoľko poschodí bez zásahu človeka. Na monitorovanie práce sa používa report o upratovaní, ktorý je možné zobraziť prostredníctvom aplikácie. Robot môže tiež posielať SMS alebo e-maily o upozorneniach a činnosti. Zariadenie je navrhnuté tak, aby sa správalo ekologicky. Vďaka filtrácii dokáže ušetriť až 70 % vody v porovnaní s bežným mopovaním. V priemere je možné na veľkých plochách ušetriť až 3 500 litrov mesačne," vysvetľuje Libor Svoboda, prevádzkový riaditeľ spoločnosti ABIS.

OD BUDOV AŽ PO ELEKTRIČKY

Rozsah použitia inteligentných senzorov na počítanie a analýzu pohybu ľudí sa rozširuje. Okrem budov môžu tieto riešenia pomôcť aj vo verejnej doprave. „Ľahko pomôžu zistiť, ktoré časti trasy sú v autobuse alebo električke preplnené, v akých časoch treba uvažovať o posilnení spojov a celkovo pomôžu zvýšiť komfort dopravy v mestách,“ dodáva Naiser zo spoločnosti IC Systems, ktorý sa ako doktorand ČVUT venuje aj strojovému učeniu a videniu. Úspechy v oblasti výskumu a podnikania zaznamenal už ako stredoškolák, keď rozbehol vlastný projekt Eye-Controlled Cursor (softvér na ovládanie počítača iba očami), za ktorý získal zlatú medailu na súťaži I-SWEEEP v Houstone v roku 2010 a striebornú medailu na Intel ISEF v Los Angeles v roku 2011. Jeho firma IC Systems dodáva svoje inteligentné riešenia do nákupných centier, kancelárií a priemyselných podnikov. V súčasnosti ich inštaluje vo vybraných predajniach odevných reťazcov.