Rekordný rok

Aktuálna situácia v oblasti investícií do komerčných nehnuteľností ukazuje, že tento segment je mimoriadne rezistentný. ,,Celkový objem investícií na Slovensku medziročne vzrástol o 48 percent. Predpokladáme, že v roku 2022 prekonáme objem 1 miliardy preinvestovaných eur do slovenských komerčných nehnuteľností. Z hľadiska sektorov evidujeme nárast v roku 2021 primárne v logistických a maloobchodných nehnuteľnostiach, darí sa však aj ostatným segmentom a v tomto roku by sa mal zvýšiť dopyt aj po kancelárskych nehnuteľnostiach," opísal obchodný riaditeľ spoločnosti Ľubor Procházka.

Minulý rok bol rekordný aj pre slovenský trh s kanceláriami a celkový objem prenájmu sa vyšplhal na takmer 240 000 štvorcových metrov (m2). ,,Stúpajúci dopyt po kancelárskych priestoroch potvrdzuje aj nízka miera renegociovaných m2, ktorá predstavuje len 32 percent, pričom priemer za posledných 5 rokov je 42 percent. Miera neobsadenosti na konci roka 2021 bola na úrovni 11,7 percenta, v roku 2022 však očakávame ďalší pokles. Najvyššie dosiahnuteľné nájomné zostáva stabilné na úrovni 17 eur za m2," uviedol riaditeľ prenájmu kancelárskych priestorov spoločnosti Oliver Galata.

Predpandemická úroveň

Pozitívne správy hlási aj segment maloobchodných nehnuteľností. Ten bol v rámci kapitálových trhov vlani najdominantnejší. ,,V roku 2022 očakávame, že obraty a návštevnosť nákupných centier dosiahnu predpandemickú úroveň, keďže letné mesiace 2021 vykázali vysokú výkonnosť v týchto ukazovateľoch a prekonali tie z roku 2019," pokračoval riaditeľ prenájmu obchodných priestorov spoločnosti Tomáš Lörincz.

Podľa spoločnosti ostanú objemy investícií do logistických realít vysoké aj v roku 2022 a vďaka rastúcemu dopytu nájomcov budú aj naďalej u investorov preferované. Objem investovaný do logistických nehnuteľností na Slovensku rastie kontinuálne od roku 2018, pričom priemerný medziročný nárast za obdobie posledných troch rokov predstavuje 20 percent.

Logistika tretích strán

,,Z hľadiska prenajatých m2 boli najdominantnejší 3PL nájomcovia (logistika tretích strán), ktorých podiel tvoril až 45 percent, automobilový sektor predstavoval 20 percent. Naprieč celým Slovenskom sa minulý rok vybudovalo ďalších takmer 200 000 m2 priestorov v A-štandarde a koncom roka bolo vo výstavbe približne 400 000 m2 nových priestorov. Tento rok očakávame zvýšený záujem od spoločností v odvetví internetového predaja," dodal riaditeľ prenájmu priemyselných a logistických priestorov spoločnosti Michal Cerulík.