Konkrétne v susedstve veľmi využívanej železničnej trate, ktorá smeruje na hlavnú stanicu, a železničnej zastávky Bratislava-Vinohrady. Miestny úrad Nové Mesto stavbu povolil na jeseň tohto roka.

Stavby administratívnych budov v blízkosti stanice nie sú v Bratislave novinkou, dávnejšie stoja kancelárske objekty pri železničnej stanici Bratislava-Petržalka.

Pokračovanie Lakeside Parku

Innovatrics podniká na viacerých kontinentoch a v Bratislave je sídlo firmy od polovice októbra tohto roka na dvoch poschodiach v tento rok skolaudovanej budove Lakeside Park 2 v blízkosti trate a železničnej stanice Nové Mesto. Vo firme rastie počet zamestnancov a situácia dospela do štádia, že spoločnosť chce stavať vlastné sídlo v hlavnom meste.

Budovu Lakeside Park 2 postavili developer Immocap a investičná spoločnosť WOOD & Company, ktorá má od októbra 2021 v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie zámer Lakeside Park 3. Tretie pokračovanie má priniesť občiansku vybavenosť, komerčný parter a rezidenčnú funkciu v dvoch výškových budovách, čím vznikne ucelený blok zástavby.

Zámer Polyfunkčný súbor Tatra Residence (obchodné centrum, obytný súbor a objekt služieb) má platné územné rozhodnutie ešte z roku 2012. Budúce sídlo softvérovej firmy bude mať jedno podzemné podlažie, štyri nadzemné podlažia a ustúpené technické podlažie.

Objekt má v pôdoryse približne tvar písmena „U“, so zaoblenými nepravidelnými okrajmi, ramená podlaží smerujú na západ. Južné krídlo po podlažiach terasovito ustupuje, čím na každom podlaží vzniká vonkajšia plocha prístupná z interiéru ako oddychová terasa.

Skica budovy sídla Innovatrics

Skica budovy sídla Innovatrics | Zdroj: A.M.Architects

Stavba nesmie ohroziť železničného telesa

Susedstvo železničnej trate ovplyvní stavbu aj prevádzku novostavby Innovatrics a s podobnými výzvami sa museli vyrovnať aj stavebníci Lakeside 1 a 2.

Železnice SR upozornili, že miesto stavby zasahuje do ochranného pásma koľají. Nesúhlasia s tým, aby si vlastníci či užívatelia stavby z dôvodu negatívnych účinkov železničnej prevádzky uplatňovali nároky na úpravy zo strany ŽSR, pretože nepriaznivé účinky prevádzky sú v čase prípravy a realizácie posudzovanej stavby už známe. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vo vyjadrení uvedenom v stavebnom povolení napísalo, že stavba nesmie ohroziť ani narušiť stabilitu a odvodnenie železničného telesa koľají.

Sídlo Innovatrics, Jurská ulica, Bratislava-Nové Mesto

Investor: Innovatrics
Architekt: A.M.Architects
Počet parkovacích miest: na teréne 51
Počet parkovacích miest: v podzemí 58
Stav: v  príprave