Šesť ateliérov

Cieľom súťaže je nájsť riešenie a podobu zástavby zanedbaného brownfieldu. Účasť potvrdilo šesť renomovaných architektonických ateliérov s medzinárodnou pôsobnosťou.

• Baumschlager Eberle Architekten

• Bevk Perović arhitekti

• ChartierDalix

• Chybík + Krištof

• Pantograph

• Superateliér

Lokalita s veľkým potenciálom

„Územný plán umožňuje v lokalite vznik polyfunkčného projektu s výmerou presahujúcou 146 000 m2 hrubej podlažnej plochy, zmiešanej funkcie bývania a občianskej vybavenosti. Po ukončení súťaže začnú práce na architektonickej štúdii, pričom predloženie investičného zámeru mestu sa predpokladá ku koncu roka 2023,“ informuje Penta Real Estate.

Podľa spoločnosti má lokalita z hľadiska budúceho rozvoja mesta veľký potenciál, keďže sa priamo na hranici budúceho projektu nachádzajú zastávky električky aj autobusov, v pešej dostupnosti je nákupné centrum, športoviská, mestské jazero Kuchajda či príroda Malých Karpát.

Skúsenosť s environmentálnou záťažou

Pozemok sa nachádza v oblasti, ktorá je v dôsledku výroby bývalých chemických závodov Juraja Dimitrova poznačená značnou environmentálnou záťažou.

„S dekontamináciou environmentálne zaťaženého územia máme ako investor a developer skúsenosť. Pri výstavbe projektu v centre Bratislavy sme dekontaminovali časť územia, na ktorom sa v minulosti nachádzala rafinéria na výrobu pohonných hmôt. Rekultiváciou kalového poľa v Žiari nad Hronom sa nám podarilo odvrátiť hroziacu ekologickú katastrofu, za ktorú sme získali ocenenie ENVIRO OSCAR. Rovnako zodpovedne budeme pristupovať aj k tomuto územiu, ktoré budeme pred začiatkom výstavby plne dekontaminovať,“ hovorí Juraj Nevolník, výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko.