Stalo sa už aj vám, že ste zablúdili v petržalských blokoch a nevedeli ste sa z nich vymotať? To preto, lebo jej chýba centrálny bod, centrum, bez ktorého sa nezaobíde žiadne mesto. Každé kvalitné mesto je sústredené okolo námestia či štvrte, kde to „žije“. Nájdete tam všetko, čo bežný človek očakáva pre prácu, oddych, zábavu, vzdelanie, kultúrne alebo športové vyžitie. Petržalke však tento priestor chýba. Ako je to možné?

Veľké nenaplnené plány

Súčasná podoba Petržalky má korene ešte v 60-tych rokoch minulého storočia, kedy bola vypísaná významná celosvetová súťaž. Jedným z víťazov bol urbanistický tím Tibor Alexy, Ján Kavan a Filip Trnkus. Na pravom brehu Dunaja navrhli modernú štvrť, ktorej súčasťou malo byť aj rozsiahle centrum so vzdelávacími, športovými a kultúrnymi priestormi.

Petržalka však nakoniec vznikala podľa inej koncepcie, a aj z nej sa podarilo postaviť len byty, to ostatné už nie. Vyrástla ako obytná štvrť bez akéhokoľvek centra. To ostalo len na papieri.

Zmena je na dosah

Po desaťročiach minimálnych pokrokov ale začína svitať na lepšie časy. Nevyužité priestory v lokalite pripravovaného projektu majú nádej naplniť svoj potenciál a stať sa novým centrom.

Komplexný plán nového srdca Petržalky sa vracia k pôvodným ideám a prenáša ich do 21. storočia. Citlivo využíva prednosti Petržalky – jej blízkosť k Chorvátskemu ramenu a množstvo zelene – a stavia na nich, ako vysvetľuje Andrej Alexy, syn Tibora Alexyho a spoluautor novej koncepcie petržalského centra.

Atraktívny projekt predstavuje nové centrum späté s prírodou, v ktorom obyvatelia Petržalky nájdu nové námestia, pešie korzo či nový mestský park. Vznikne tak miesto, kde sa nielen dobre býva, ale aj oddychuje, pracuje, nakupuje, vzdeláva alebo športuje vďaka bohatej občianskej vybavenosti.

Nová vízia Petržalky sľubuje centrum, ktoré zvýši kvalitu života nielen obyvateľom mestskej časti, ale aj celého mesta. Prináša na pravý breh Dunaja centrum, aké si zaslúži každá európska metropola.