Rast počtu zamestnancov v roku 2023 mohla znížiť vlna zvýšených odchodov do predčasného dôchodku približne o 0,7 až 1,1 percentuálneho bodu. „Ku koncu minulého roka bolo evidovaných takmer 47-tisíc žiadostí o predčasný dôchodok. V minulosti bol pritom priemerný ročný počet žiadateľov o túto dávku len približne 14-tisíc," uviedli analytici.

Podiel živnostníkov na zamestnanosti rástol

Zároveň sa časť zamestnancov pravdepodobne presunula medzi živnostníkov. Ich počet sa zvýšil najmä v priemysle, stavebníctve a v nízkokvalifikovaných službách. Od roku 1995 narástol podiel živnostníkov na zamestnanosti na Slovensku najviac spomedzi krajín Európskej únie (EÚ).

„Takmer celý rast počtu samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) bol za uplynulých 25 rokov generovaný skupinou živnostníkov bez zamestnancov, čo otvára otázky týkajúce sa ich motivácie a prípadného zneužívania systému. Ich podiel na celkovom počte SZČO predstavuje až 82 percent a je piaty najvyšší v EÚ," priblížil IFP.

Nemecký zahraničný obchod slabne

V decembri minulého roka zaznamenal tiež nemecký zahraničný obchod výraznejšie ochladenie. Medzimesačne sa nominálny export znížil o 4,6 percenta a import o 6,7 percenta. Pre slovenských exportérov je pritom podľa analytikov pokles dovozu dôležitý, keďže Nemecko je náš hlavný obchodný partner.

„Negatívne signály vysielajú aj decembrové objednávky v automobilovom priemysle, ktoré v Nemecku oproti predchádzajúcemu mesiacu poklesli o 15 percent. Slovenský export zažil výraznejší pokles už v novembri, no vývoj v najväčšej ekonomike EÚ naznačuje, že negatívny trend môže pretrvávať aj v ďalších mesiacoch," uzavreli analytici.